Het sociaal-economisch overleg

Loonkosten

Verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 21/02/2024

Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...

Lees verder

Verslag 2023 over de loonkostenhandicap

verslag - 21/02/2024

De in 2017 herziene wet van 26 juli 1996 schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een verslag uitbrengt over de drie andere metingen van de loonhandicap:-     de absolute...

Lees verder

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023

verslag - 21/02/2024

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat over de maximaal beschikbare marges 2023

verslag - 21/02/2024

De op 19 maart 2017 herziene wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hieronder “de wet van 1996”) bepaalt...

Lees verder

Advies betreffende de aanbevelingen van het Comité voor Vakbondsvrijheid van de Internationale Arbeidsorganisatie aan de Belgische regering inzake de wet van 96

advies - 20/12/2023

Lees verder

De drie andere rapporten 2022 over de loonkosten

verslag - 21/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat 2022

verslag - 25/10/2022

Bij brief van 28 september 2022 heeft de regering aan de voorzitter van de CRB gevraagd de publicatiedatum van het Technisch verslag te vervroegen, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1996 tot...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat 2021

verslag - 10/02/2022

Lees verder

De drie andere rapporten 2021 over de loonkosten

verslag - 09/02/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...

Lees verder

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 26/01/2022

In dit verslag wordt een stand van zaken opgemaakt van de voortgang van de werkzaamheden van de CRB met betrekking tot de naleving van de sociale vrede, de invloed van de anciënniteit op de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden