Het sociaal-economisch overleg

Loononderhandelingen

De loononderhandelingen

De loononderhandelingen vormen de kern van het proces van sociaal overleg in België. De collectieve onderhandelingen vinden op drie onderling afhankelijke niveaus plaats: op nationaal interprofessioneel niveau, op sectorniveau en op het niveau van de onderneming. De wet van 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités bepaalt de geldende hiërarchie tussen de wet en de verschillende niveaus van collectieve en individuele onderhandelingen. Collectieve onderhandelingen maken het met name mogelijk om minimumlonen vast te stellen op interprofessioneel en sectorieel niveau, d.w.z. een minimale ondergrens voor de lonen.

De loononderhandelingen worden gereguleerd door de (in maart 2017 herziene) wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze wet geeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en zijn secretariaat een ondersteunende rol voor de loononderhandelingen, door de onderhandelaars, de politici en het grote publiek te voorzien van belangrijke sociaal-economische informatie die de bekommernissen van de arbeidswereld en van het bedrijfsleven weerspiegelt.

De belangrijkste uitdaging bij loononderhandelingen bestaat erin de toegevoegde waarde zo te verdelen dat het vereiste concurrentievermogen van de ondernemingen wordt verenigd met de noden op het vlak van levensomstandigheden van de werknemers.

U vindt hier allerlei informatie over:

- het kader voor loononderhandelingen zoals bepaald door de wet van 1996
- het minimumloon
- de lonen en de levensomstandigheden van de werknemers
- de lonen en het concurrentievermogen van de ondernemingen
- de verdeling van de toegevoegde waarde

Verdeling van de toegevoegde waarde

- 17/06/2024

De door de ondernemingen gegenereerde toegevoegde waarde stemt overeen met de rijkdom die in een economie wordt gecreëerd. De toegevoegde waarde dient om de werknemers en de kapitaalhouders te...

Lees verder

Lonen en concurrentievermogen

- 17/06/2024

De loonkosten vormen een van de factoren die het concurrentievermogen van de ondernemingen beïnvloeden. De in 2017 herziene wet van 1996 heeft tot doel ervoor te zorgen dat de...

Lees verder

Lonen en levensomstandigheden

- 17/06/2024

Het loon uit arbeid vormt het grootste deel van de inkomens van de huishoudens. Werken vormt dus de beste garantie voor bescherming van de inkomens en voor bescherming tegen armoede.In België...

Lees verder

Minimumloon

- 17/06/2024

Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) vormt de ondergrens voor het loon van een werknemer in de privésector in België. Het wordt vastgesteld via collectieve...

Lees verder

Het kader voor loononderhandelingen zoals bepaald door de wet van 1996

documentatienota - 04/06/2024

De (in 2017 herziene) wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen heeft in de eerste plaats tot doel een kader te bieden...

Lees verder

Verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 21/02/2024

Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...

Lees verder

Verslag 2023 over de loonkostenhandicap

verslag - 21/02/2024

De in 2017 herziene wet van 26 juli 1996 schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een verslag uitbrengt over de drie andere metingen van de loonhandicap:-     de absolute...

Lees verder

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023

verslag - 21/02/2024

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat over de maximaal beschikbare marges 2023

verslag - 21/02/2024

De op 19 maart 2017 herziene wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hieronder “de wet van 1996”) bepaalt...

Lees verder

Advies betreffende de aanbevelingen van het Comité voor Vakbondsvrijheid van de Internationale Arbeidsorganisatie aan de Belgische regering inzake de wet van 96

advies - 20/12/2023

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden