Het sociaal-economisch overleg

Handelspraktijken

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

nieuws - 26/04/2024

Op 23 augustus 2023 keurde de bijzondere raadgevende commissie Verbruik haar advies goed omtrent de bescherming van de consument in de bouwsector. Om nog sterker in te zetten op preventie en...

Lees verder

Oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen

advies - 05/04/2024

Op 5 april 2024 heeft de bijzondere raadgevende commissie Verbruik op verzoek van de heren P.-Y. Dermagne en D. Clarinval, resp. vice-eersteminister en minister van Economie en Werk en...

Lees verder

Plastic draagtassen en etiketten

advies - 03/04/2024

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben op 3 april 2024 een advies uitgebracht over een ontwerp...

Lees verder

Problematische praktijken bij de verkoop van abonnementen via telefoon

advies - 21/03/2024

De bijzondere raadgevende commissie Verbruik heeft op 21 maart 2024 een advies goedgekeurd inzake de problematische praktijken bij de verkoop van abonnementen via telefoon. De Economische...

Lees verder

Shrinkflation onder de loep

gezamenlijk advies - 21/03/2024

Op 21 maart 2024 hebben de bijzondere raadgevende commissies Distributie, Voeding en Verbruik (hieronder: de brc’s) op vraag van de heer P.-Y. Dermagne, minister van Economie, en van mevrouw...

Lees verder

Een eigen regeling voor de verkoop van levende dieren

nieuws - 01/02/2024

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 1 februari 2024 een wetsontwerp van staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand goedgekeurd dat het oud Burgerlijk Wetboek...

Lees verder

Benaming van de aanbiedingen voor de sociale telecomtarieven

advies - 25/01/2024

De brc Verbruik heeft op 25 januari 2024 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming van de aanbiedingen die in aanmerking komen voor de sociale...

Lees verder

Sport- en cultuurcheques

advies - 25/01/2024

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft op 25 januari 2024 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober...

Lees verder

Procedure voor schuldafbouw en hervorming van de collectieve schuldenregeling

advies - 19/01/2024

Op 19 januari 2024 heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet houdende invoering van de procedure voor schuldafbouw en tot...

Lees verder

Pyrotechnische artikelen

advies - 13/12/2023

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft in haar advies van 13 december 2023 haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt in de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden