Het sociaal-economisch overleg

Handelspraktijken

Hervorming van de regeling inzake prijsindexeringsclausules

advies - 20/11/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de bijzondere raadgevende commissie Mededinging hebben op 20 november 2023, met inachtneming van hun...

Lees verder

Werkgelegenheid in de e-commercesectoren

verslag - 25/10/2023

Dit rapport kadert binnen de CRB-werkzaamheden die werden opgestart naar aanleiding van een adviesvraag van de heer De Croo, eerste minister, m.b.t. de lancering van een “E-commerce Strategy...

Lees verder

Pyrotechnische artikelen

advies - 18/10/2023

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft in haar advies van 18 oktober 2023 haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt in de...

Lees verder

Publiciteit inzake biociden

advies - 26/09/2023

De brc Verbruik heeft op 26 september 2023 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het advies van de brc...

Lees verder

Saneringsprocedure en hervorming van de collectieve schuldenregeling

advies - 06/09/2023

Op 6 september 2023 heeft de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet betreffende de nieuwe saneringsprocedure en hervorming van de collectieve...

Lees verder

Bescherming van de consument in de bouwsector

advies - 23/08/2023

Op 23 augustus 2023 heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, een advies...

Lees verder

Procedure voor de invordering van schulden ten aanzien van consumenten

advies - 29/06/2023

Op 29 juni 2023 heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik, op vraag van de vice-eersteminister en minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, een advies goedgekeurd over...

Lees verder

Hervorming van de regeling inzake prijsindexeringsclausules

advies - 29/06/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen en de bijzondere raadgevende commissie Mededinging...

Lees verder

Meetinstrumenten voor vloeibare motorbrandstoffen en andere vloeibare brandstoffen

advies - 26/06/2023

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik keurde op 26 juni 2023 een advies goed over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende meetinstrumenten bestemd voor het aanwijzen van de...

Lees verder

Het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

advies - 09/06/2023

In hun gezamenlijk advies van 9 juni 2023 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling zich...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden