Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De Europese Commissie keurt het plan voor herstel en veerkracht van België goed

nieuws - 28/06/2021

Op 23 juni jl. heeft de Europese Commissie een positief oordeel geveld over het plan voor herstel en veerkracht van België. Dit is een belangrijke stap naar de uitbetaling door de EU van een...

Lees verder

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

gezamenlijk advies - 07/06/2021

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie een federaal plan voor...

Lees verder

Indicatoren voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg

advies - 07/06/2021

Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de synthese-indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg...

Lees verder

Dialoog met minister Gilkinet naar aanleiding van het advies betreffende het luik “Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 05/05/2021

In het advies over het luik "Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht spraken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de...

Lees verder

Welvaartsaanpassingen van de uitkeringen in het zelfstandigenstelsel voor de periode 2021-2022

advies - 29/04/2021

Conform artikel 5 van de wet betreffende het Generatiepact formuleerden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen een...

Lees verder

De positie van kortgeschoolden op de arbeidsmarkt in België

nieuws - 26/04/2021

Op 26 april presenteerde de heer Vanackere, vicegouverneur van de Nationale Bank van België, aan de leden van de CRB en de NAR het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid betreffende...

Lees verder

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

advies - 19/04/2021

Op 19 april 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) zich - zoals wordt voorgeschreven in de artikels 72, 73, 73bis en 73ter van de wet van 23...

Lees verder

De adviesraden spreken zich uit over het luik «structurele hervormingen» van het Plan voor Herstel en Veerkracht

advies - 12/04/2021

Na een eerste initiatiefadvies over het luik betreffende de “investeringsprojecten” spreken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale...

Lees verder

Reactie van staatssecretaris Dermine op het advies betreffende het luik Investeringsprojecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 26/03/2021

In een verklaring via de pers deelt staatssecretaris Dermine mee dat hij zich aansluit bij de drie instellingen, t.w. de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame...

Lees verder

De adviesraden spreken zich uit over het luik investeringsprojecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht

advies - 25/03/2021

Als teken van het belang van de beleidsdialoog waarbij de sociale partners en de andere belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van het plan voor herstel en veerkracht (PHV) brengen de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden