Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 07/11/2019

Bij de herziening, in maart 2017, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, heeft de wetgever in artikel 5 drie...

Lees verder

Snelgroeiende ondernemingen in federale landen

documentatienota - 04/11/2019

Uit eerder onderzoek van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in samenwerking met Statistics Belgium is gebleken dat ondernemers van snelgroeiende ondernemingen in België weinig...

Lees verder

Richtsnoeren om de sociaal-economische uitdagingen van België aan te gaan

verslag - 25/10/2019

In het vooruitzicht van het nieuwe federale regeerakkoord publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC) 2018-2019, dat focust op...

Lees verder

Risicogroepen op de arbeidsmarkt

documentatienota - 23/10/2019

Lees verder

Brexit

nieuws - 17/10/2019

De Europese Raad (artikel 50) komt op 17 en 18 oktober bijeen in een EU-27-configuratie om de vorderingen van de werkzaamheden met betrekking tot de brexit te onderzoeken. De Belgische sociale...

Lees verder

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019

In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...

Lees verder

Het Belgian Growth Fund

nieuws - 04/09/2019

Op verzoek van de subcommissie Financiering van sterk groeiende ondernemingen kwamen twee experten op de vergadering van 4 september 2019 toelichting geven bij het ‘Belgian Growth...

Lees verder

De milieuduurzaamheid in België

documentatienota - 21/08/2019

In het kader van zijn werkzaamheden om een consensus tot stand te brengen over de algehele sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen vast te stellen,...

Lees verder

Landenspecifieke aanbevelingen voor België

nieuws - 05/08/2019

Begin juli 2019 heeft de Raad van de EU, in het kader van het Europees semester, aanbevelingen tot België gericht voor de periode 2019-2020. België moet volgens de Raad de navolgende...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden