Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Impact van COVID-19 op de financiële sector

nieuws - 05/08/2020

Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen, is het logisch dat velen zich zorgen maken over de impact van COVID-19 op de financiële sector. Om inzicht te geven in de mate...

Lees verder

Planbureau stelt economische vooruitzichten voor aan de CRB

nieuws - 05/08/2020

Het uitzonderlijke karakter van de economische schok die COVID-19 teweegbracht, met een enorme impact op zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie, maakt het erg moeilijk om de gevolgen...

Lees verder

De schatting van de impact van COVID-19 op de economie: overzicht per instelling

documentatienota - 30/07/2020

Hoewel het duidelijk is dat COVID-19 een ongeziene schokgolf veroorzaakt doorheen de wereldeconomie, heerst er veel discussie over de precieze impact ervan. De gebruikelijke economische modellen,...

Lees verder

De bijdrage van de sociale dialoog aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

nieuws - 12/06/2020

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 dat de Belgische regering aan de Europese Commissie heeft bezorgd, bevat een hoofdstuk over de deelname van de stakeholders en meer bepaald over de...

Lees verder

Bijdrage van de CRB en de NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

advies - 27/05/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 goedgekeurd.Net als...

Lees verder

Geplande veroudering, een oneerlijke handelspraktijk

gezamenlijk advies - 27/04/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben op vrijdag 24 april 2020 na een elektronische goedkeuringsprocedure een advies uitgebracht inzake geplande veroudering. Het advies kwam er op verzoek van...

Lees verder

De bijdrage van de sociale gesprekpartners aan het Nationaal Hervormingsprogramma van België

artikel - 01/04/2020

Begin maart 2020 hebben de deskundigen van de sociale gesprekspartners hun gemeenschappelijke bijdrage aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 goedgekeurd. Na de inperking die wordt opgelegd in...

Lees verder

Europese Commissie stelt actieplan circulaire economie voor

nieuws - 11/03/2020

Op 11 maart 2020 stelde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie vast. Die vormt een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe Europese...

Lees verder

Europese Commissie stelt haar Landverslag voor aan de CRB en de NAR

nieuws - 04/03/2020

Begin maart hebben de deskundigen van de Europese Commissie het Landverslag in het kader van het Europees semester gepresenteerd ter attentie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...

Lees verder

CRB en NAR spreken zich uit over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

gezamenlijk advies - 25/02/2020

Als bijdrage aan de toekomstige federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling en aan het toekomstig plan voor duurzame ontwikkeling hebben de CRB en de NAR, die zo een pioniersrol vervullen,...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden