Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

“Bouwen aan de toekomst”: een oproep van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan de regering

advies - 07/10/2021

Na het beheer van de scherpe crisis waarmee we de afgelopen maanden werden geconfronteerd, moet de federale regering een nieuwe beleidsfase ingaan, waarin de structurele uitdagingen worden...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 30/09/2021

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

De productiviteit verhogen om de uitdagingen van morgen aan te gaan

advies - 28/09/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2021 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal worden toegevoegd...

Lees verder

O&O en valorisatie van O&O in België: een eerste diagnose

verslag - 28/09/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) erkent al geruime tijd het belang van O&O en innovatie, niet alleen voor het concurrentievermogen van de economie, maar ook om een antwoord te...

Lees verder

Dialoog met de federale beleidscellen over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

nieuws - 14/09/2021

Op 10 september 2021 vond tussen de beleidscellen van de ministers van Economie en van Leefmilieu en de leden van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling...

Lees verder

Ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

gezamenlijk advies - 15/07/2021

Hoe evolueren naar een duurzame samenleving met een grondstoffenefficiënte en competitieve economie? Hoe kan België een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie?Om deze...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 14/07/2021

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben zich uit eigen beweging voorgenomen over te gaan tot de evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers, inzake de...

Lees verder

De Europese Commissie keurt het plan voor herstel en veerkracht van België goed

nieuws - 28/06/2021

Op 23 juni jl. heeft de Europese Commissie een positief oordeel geveld over het plan voor herstel en veerkracht van België. Dit is een belangrijke stap naar de uitbetaling door de EU van een...

Lees verder

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

gezamenlijk advies - 07/06/2021

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie een federaal plan voor...

Lees verder

Indicatoren voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg

advies - 07/06/2021

Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de synthese-indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden