Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Herziening van de Europese economische governance

advies - 19/04/2022

De afgelopen maanden is de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in samenwerking met academische deskundigen, gestart met de organisatie van een debat over de overheidsfinanciën. Dat...

Lees verder

Bijdrage van de adviesraden aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022

advies - 29/03/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas hun gezamenlijke bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022...

Lees verder

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...

Lees verder

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd

nieuws - 17/01/2022

In december 2021 keurde de ministerraad het Federaal actieplan circulaire economie goed, een plan dat werd uitgewerkt op initiatief van de minister van Leefmilieu en Klimaat Khattabi en de minister...

Lees verder

Europese raadpleging betreffende de herziening van de Europese economische governance

advies - 22/12/2021

In de vorm van een advies heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) van België zijn bijdrage aan de belangrijke discussie die wordt gevoerd over de economische governance van de...

Lees verder

“Bouwen aan de toekomst”: het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021

verslag - 15/12/2021

Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2021, dat wordt uitgebracht krachtens de in 2017 herziene wet tot bevordering van...

Lees verder

Dialoog met de Nationale Raad voor de Productiviteit over zijn jaarverslag

nieuws - 16/11/2021

Op dinsdag 10 november is de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) zijn jaarverslag 2021 komen voorstellen aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dit verslag heeft als doel de...

Lees verder

Start van de betalingstermijn van facturen voor consumenten

advies - 09/11/2021

De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft op 8 november 2021 een advies goedgekeurd betreffende de start van de betalingstermijn van facturen voor consumenten en de elektronische...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 30/09/2021

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

De productiviteit verhogen om de uitdagingen van morgen aan te gaan

advies - 28/09/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2021 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal worden toegevoegd...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden