Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/01/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische...

Lees verder

De productiviteit in tijden van gezondheids- en energiecrisissen

advies - 21/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2022 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal aan het verslag van...

Lees verder

Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 20/12/2022

Op 20 december 2022 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het recente tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...

Lees verder

Een gelijk speelveld voor de pakjessector

advies - 25/10/2022

Op 25 oktober 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zich gezamenlijk uitgesproken over de op 16 september 2022 door de Kern goedgekeurde algemene principes...

Lees verder

Een analyse van het Belgische groeimodel

documentatienota - 30/09/2022

De economische activiteit moet als ambitie hebben waarde te creëren om de beoogde doelstellingen inzake welzijn van de inwoners, sociale samenhang en leefmilieu te bereiken. Hoe kan deze...

Lees verder

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Uitdagingen van de e-commerce voor de distributiesector

verslag - 11/07/2022

Op 5 juli 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de bijzondere raadgevende commissie (brc) Distributie en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een verslag goedgekeurd...

Lees verder

Werkmethode met betrekking tot de pensioenen

verslag - 08/07/2022

In antwoord op de vraag van de ministers Karine Lalieux en David Clarinval van 2 juni 2022 hebben de sociale gesprekspartners die zitting hebben in de gemengde subcommissie ad hoc Pensioenen binnen...

Lees verder

Ontmoeting met vice-eerste minister Petra de Sutter over e-commerce

nieuws - 07/06/2022

Op dinsdag 7 juni bracht Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden