Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

documentatienota - 24/04/2019

De sociale partners erkennen het belang van hogegroeiondernemingen (HGO’s) voor de Belgische economie. Twee eerdere studies die in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

advies - 23/04/2019

Op 23 april 2019 hebben de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) zich -...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma van België voor 2019

advies - 20/03/2019

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 goedgekeurd. Net als...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma

artikel - 01/01/2019

Elk jaar leveren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op verzoek van de regering een bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

De interprofessionele akkoorden

Info - 01/01/2019

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de twee jaar. Een dergelijk akkoord komt...

Lees verder

Analyse van de jaarrekeningen

documentatienota - 20/12/2018

Hoe worden de bedrijfswinsten verdeeld?In de lijn van de tendensen die in tal van ontwikkelde landen worden waargenomen, hebben de lonen in België een alsmaar kleiner aandeel in de toegevoegde...

Lees verder

Stand van zaken m.b.t. de economische beleidsdoelstellingen

documentatienota - 18/12/2018

Om een consensus te scheppen over de sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen van ons land in kaart te brengen, heeft de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018

De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...

Lees verder

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018

Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...

Lees verder

Sociale partners buigen zich over de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppe

nieuws - 24/10/2018

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact creëerde een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitkeringen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en de uitkeringen...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informaties. Cookies aanvaarden