Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Hervorming van de Europese economische governance

advies - 20/09/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 18/07/2023

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Werkprogramma op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid voor het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

advies - 30/05/2023

In het eerste halfjaar van 2024 zal België voor de 13de keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden.  De minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, heeft...

Lees verder

Dialoog met de regering over het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 08/05/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is sterk betrokken bij de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en heeft verschillende adviezen uitgebracht, soms in samenwerking met de...

Lees verder

Bijdrage van de adviesraden aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2023

advies - 26/04/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op dinsdag 25 april hun gezamenlijke bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

Dee de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account in het kader van de Individual Learning Account

advies - 06/04/2023

In dit gemeenschappelijk advies spreken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zich uit over een wetsontwerp dat tot doel heeft om een "Federal Learning...

Lees verder

Vooruitzichten voor een hervorming van het Europese begrotingskader

nieuws - 03/03/2023

Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een hervorming van de begrotingsregels gepresenteerd. Deze hervorming wil een oplossing bieden voor de moeilijkheden bij de...

Lees verder

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/01/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische...

Lees verder

De productiviteit in tijden van gezondheids- en energiecrisissen

advies - 21/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2022 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal aan het verslag van...

Lees verder

Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 20/12/2022

Op 20 december 2022 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het recente tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden