Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Brexit: is er nog hoop?

artikel - 29/10/2020

De overgangsperiode van de brexit eindigt op 31 december 2020. Tijdens die periode moeten de parameters voor de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (EU)...

Lees verder

Zich richten op de toekomst om de crisis te boven te komen

verslag - 16/10/2020

Het Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC) is een weergave van de gezamenlijke akkoorden die elk jaar tussen de leden van de CRB, werkgevers en vakbonden, worden gesloten over de...

Lees verder

Indicatoren van alternerende opleiding

Via een alternerende opleiding kunnen leerlingen beroepsvaardigheden verwerven door een opleiding in een onderwijsinstelling of in een opleidingsinstelling te combineren met een stage op de...

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: advies van de CRB en de NAR over onderwijs en opleiding

advies - 29/09/2020

Heden 29 september 2020 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 4 van de VN betreffende...

Lees verder

Impact van COVID-19 op de financiƫle sector

nieuws - 05/08/2020

Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen, is het logisch dat velen zich zorgen maken over de impact van COVID-19 op de financiële sector. Om inzicht te geven in de mate...

Lees verder

Planbureau stelt economische vooruitzichten voor aan de CRB

nieuws - 05/08/2020

Het uitzonderlijke karakter van de economische schok die COVID-19 teweegbracht, met een enorme impact op zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie, maakt het erg moeilijk om de gevolgen...

Lees verder

De schatting van de impact van COVID-19 op de economie: overzicht per instelling

documentatienota - 30/07/2020

Hoewel het duidelijk is dat COVID-19 een ongeziene schokgolf veroorzaakt doorheen de wereldeconomie, heerst er veel discussie over de precieze impact ervan. De gebruikelijke economische modellen,...

Lees verder

De bijdrage van de sociale dialoog aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

nieuws - 12/06/2020

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 dat de Belgische regering aan de Europese Commissie heeft bezorgd, bevat een hoofdstuk over de deelname van de stakeholders en meer bepaald over de...

Lees verder

Bijdrage van de CRB en de NAR in het kader van de voorbereiding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

advies - 27/05/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 goedgekeurd.Net als...

Lees verder

Geplande veroudering, een oneerlijke handelspraktijk

gezamenlijk advies - 27/04/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben op vrijdag 24 april 2020 na een elektronische goedkeuringsprocedure een advies uitgebracht inzake geplande veroudering. Het advies kwam er op verzoek van...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden