Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Uitdagingen van de e-commerce voor de distributiesector

verslag - 11/07/2022

Op 5 juli 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de bijzondere raadgevende commissie (brc) Distributie en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een verslag goedgekeurd...

Lees verder

Werkmethode met betrekking tot de pensioenen

verslag - 08/07/2022

In antwoord op de vraag van de ministers Karine Lalieux en David Clarinval van 2 juni 2022 hebben de sociale gesprekspartners die zitting hebben in de gemengde subcommissie ad hoc Pensioenen binnen...

Lees verder

Ontmoeting met vice-eerste minister Petra de Sutter over e-commerce

nieuws - 07/06/2022

Op dinsdag 7 juni bracht Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

De weg naar een groene e-commerce en logistiek

gezamenlijk advies - 12/05/2022

Op 12 mei hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de bijzondere raadgevende commissie Distributie en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik  een gezamenlijk advies...

Lees verder

Herziening van de Europese economische governance

advies - 19/04/2022

De afgelopen maanden is de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), in samenwerking met academische deskundigen, gestart met de organisatie van een debat over de overheidsfinanciën. Dat...

Lees verder

Bijdrage van de adviesraden aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022

advies - 29/03/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas hun gezamenlijke bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022...

Lees verder

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...

Lees verder

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd

nieuws - 17/01/2022

In december 2021 keurde de ministerraad het Federaal actieplan circulaire economie goed, een plan dat werd uitgewerkt op initiatief van de minister van Leefmilieu en Klimaat Khattabi en de minister...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden