Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 16/12/2020

Op 16 december 2020 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...

Lees verder

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

verslag - 16/12/2020

Volgens artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, dienen de CRB en de NAR ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie te maken van de toepassing van...

Lees verder

Eerste bijdrage van de CRB aan het herstelplan

nieuws - 07/12/2020

In het kader van de opstelling van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV), dat op 30 april 2021 bij de Europese Commissie moet worden ingediend, werd voor de ondersteuning van dit proces een...

Lees verder

Advies over het jaarverslag 2020 van de Nationale Raad voor de Productiviteit

advies - 24/11/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zopas zijn advies over het jaarverslag 2020 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal worden toegevoegd aan...

Lees verder

Brexit: is er nog hoop?

artikel - 29/10/2020

De overgangsperiode van de brexit eindigt op 31 december 2020. Tijdens die periode moeten de parameters voor de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (EU)...

Lees verder

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 16/10/2020

Ce rapport fait le point sur l’évolution des travaux au sein du CCE quant au respect de la paix sociale, à l’influence de l’ancienneté sur les salaires et...

Lees verder

Zich richten op de toekomst om de crisis te boven te komen

verslag - 16/10/2020

Het Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC) is een weergave van de gezamenlijke akkoorden die elk jaar tussen de leden van de CRB, werkgevers en vakbonden, worden gesloten over de...

Lees verder

Indicatoren van alternerende opleiding

Via een alternerende opleiding kunnen leerlingen beroepsvaardigheden verwerven door een opleiding in een onderwijsinstelling of in een opleidingsinstelling te combineren met een stage op de...

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: advies van de CRB en de NAR over onderwijs en opleiding

advies - 29/09/2020

Heden 29 september 2020 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 4 van de VN betreffende...

Lees verder

Impact van COVID-19 op de financiële sector

nieuws - 05/08/2020

Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen, is het logisch dat velen zich zorgen maken over de impact van COVID-19 op de financiële sector. Om inzicht te geven in de mate...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden