Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 31/05/2024

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Beroepsloopbanen in België: problemen en diagnose

verslag - 22/02/2024

Artikel 5 van de wet van 2017 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bepaalt dat een analyse van de impact van de loonniveaus op de...

Lees verder

De macro-economische situatie van bedrijven onder de loep genomen

verslag - 25/01/2024

Hoe evolueerde de gezondheid van de in België gevestigde ondernemingen tussen 1995 en 2022? Hebben de creatie en de verdeling van de toegevoegde waarde binnen de bedrijven die laatste in staat...

Lees verder

Het belang van productiviteit en concurrentievermogen in het licht van de ecologische en digitale transities

advies - 20/12/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2023 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal worden...

Lees verder

Werkgelegenheid, onderwijs en opleiding in het kader van de Conferentie voor een rechtvaardige transitie

advies - 07/11/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad verstrekken in dit advies de sleutelpunten inzake werkgelegenheid, onderwijs en opleiding om input te leveren voor de Conferentie...

Lees verder

“Oorzaken en gevolgen van de inflatie” - Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2023

verslag - 30/10/2023

Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen 2023 “Oorzaken en gevolgen van de algemene mondiale inflatie”, dat...

Lees verder

De uitdagingen van e-commerce in België

verslag - 25/10/2023

Ondanks de groeiende ondernemerschapsdynamiek op het vlak van online verkoop in België, lijden de Belgische online winkels onder de concurrentie van de grote buitenlandse spelers die de vraag...

Lees verder

Hervorming van de Europese economische governance

advies - 20/09/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 18/07/2023

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Dialoog met de regering over het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 08/05/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is sterk betrokken bij de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en heeft verschillende adviezen uitgebracht, soms in samenwerking met de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden