Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Geboekte vooruitgang voor de circulaire economie in België

documentatienota - 12/07/2019

Net als de rest van de wereld wordt België geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan...

Lees verder

Brexit

advies - 12/07/2019

Op 29 maart 2019 zou het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Belgische sociale partners zijn sterk begaan met het verloop van de brexit. Het VK is immers een zeer belangrijke...

Lees verder

De transitie naar een circulaire economie versnellen

nieuws - 01/07/2019

Sociale partners roepen alle beleidsniveaus op om de transitie naar een circulaire economie te versnellenIn een gezamenlijke brief aan de (in)formateurs van de volgende federale en gewestregeringen...

Lees verder

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

documentatienota - 24/04/2019

De sociale partners erkennen het belang van hogegroeiondernemingen (HGO’s) voor de Belgische economie. Twee eerdere studies die in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

advies - 23/04/2019

Op 23 april 2019 hebben de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) zich -...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma van België voor 2019

advies - 20/03/2019

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 goedgekeurd. Net als...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma

nieuws - 01/01/2019

Elk jaar leveren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op verzoek van de regering een bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

De interprofessionele akkoorden

nieuws - 01/01/2019

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de twee jaar. Een dergelijk akkoord komt...

Lees verder

Analyse van de jaarrekeningen

documentatienota - 20/12/2018

Hoe worden de bedrijfswinsten verdeeld?In de lijn van de tendensen die in tal van ontwikkelde landen worden waargenomen, hebben de lonen in België een alsmaar kleiner aandeel in de toegevoegde...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden