Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De strategische krachtlijnen van het ontwerp van het Plan voor Herstel en Veerkracht

advies - 19/02/2021

Op 12 januari 2021 heeft de staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen, de heer Dermine, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en aan de Federale Raad voor Duurzame...

Lees verder

Fiscale gevolgen van cumulatie uitkering met inkomen uit arbeid

documentatienota - 09/02/2021

In september 2018 vroeg de G10 om binnen de CRB-NAR te onderzoeken wat de fiscale gevolgen zijn wanneer een uitkering arbeidsongeschiktheid of een pensioenuitkering gecombineerd wordt met een...

Lees verder

Gedachtewisseling met drie federale ministers over de circulaire economie

nieuws - 02/02/2021

Op 27 januari 2021 en op 1 februari 2021 waren de drie federale ministers die bevoegd zijn voor circulaire economie om de beurt te gast op een virtuele vergadering met de leden van de Centrale Raad...

Lees verder

Betrokkenheid van de CRB in het Plan voor Herstel en Veerkracht van België

nieuws - 26/01/2021

België zal net als elke lidstaat van de Europese Unie uiterlijk 30 april 2021 zijn Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) bij de Europese Commissie moeten indienen.De Commissie heeft er bij de...

Lees verder

Het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 16/12/2020

Op 16 december 2020 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...

Lees verder

Evaluatie van de startbaanovereenkomsten

verslag - 16/12/2020

Volgens artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, dienen de CRB en de NAR ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie te maken van de toepassing van...

Lees verder

Advies over het jaarverslag 2020 van de Nationale Raad voor de Productiviteit

advies - 24/11/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zopas zijn advies over het jaarverslag 2020 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal worden toegevoegd aan...

Lees verder

Brexit: is er nog hoop?

artikel - 29/10/2020

De overgangsperiode van de brexit eindigt op 31 december 2020. Tijdens die periode moeten de parameters voor de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (EU)...

Lees verder

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 16/10/2020

Ce rapport fait le point sur l’évolution des travaux au sein du CCE quant au respect de la paix sociale, à l’influence de l’ancienneté sur les salaires et...

Lees verder

Zich richten op de toekomst om de crisis te boven te komen - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2020

verslag - 16/10/2020

Het Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) is een weergave van de gezamenlijke akkoorden die elk jaar tussen de leden van de CRB, werkgevers en vakbonden, worden gesloten over de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden