Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

CRB stelt zijn prioriteiten voor aan de Kamer

nieuws - 20/02/2020

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 19 februari jl. heeft de CRB zijn prioriteiten en richtsnoeren inzake economisch beleid om de sociaal-economische uitdagingen van...

Lees verder

Gemeenschappelijke bijdrage van de CRB en de FRDO aan een federaal actieplan voor de circulaire economie

gezamenlijk advies - 19/02/2020

Op Europees niveau werd eind vorig jaar de Green Deal gepresenteerd, die de beleidsbeslissingen de komende jaren zal sturen. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is de transitie naar een...

Lees verder

Belgische Mededingingsautoriteit nodigt CRB uit

nieuws - 11/02/2020

Op dinsdag 11 februari 2020 werd de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ontvangen in de kantoren van de Belgische Mededingingsautoriteit om er een van de uitdagingen van zijn Verslag...

Lees verder

Hoorzitting in de Kamer over de transitie naar een koolstofarme economie

nieuws - 07/02/2020

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 januari jl. heeft de CRB aan de Commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu de sleutelelementen voor een transitie naar een...

Lees verder

Advies over het jaarverslag van de Nationale raad voor de productiviteit

advies - 19/12/2019

De CRB heeft zijn advies over het eerste jaarverslag van de Nationale raad voor de productiviteit (NRP) uitgebracht. Het advies zal worden toegevoegd aan het verslag van de NRP en beide documenten...

Lees verder

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 07/11/2019

Bij de herziening, in maart 2017, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, heeft de wetgever in artikel 5 drie...

Lees verder

Snelgroeiende ondernemingen in federale landen

documentatienota - 04/11/2019

Uit eerder onderzoek van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in samenwerking met Statistics Belgium is gebleken dat ondernemers van snelgroeiende ondernemingen in België weinig...

Lees verder

Richtsnoeren om de sociaal-economische uitdagingen van België aan te gaan - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2018 - 2019

verslag - 25/10/2019

In het vooruitzicht van het nieuwe federale regeerakkoord publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) 2018 - 2019, dat focust op...

Lees verder

Risicogroepen op de arbeidsmarkt

documentatienota - 23/10/2019

Lees verder

Brexit

nieuws - 17/10/2019

De Europese Raad (artikel 50) komt op 17 en 18 oktober bijeen in een EU-27-configuratie om de vorderingen van de werkzaamheden met betrekking tot de brexit te onderzoeken. De Belgische sociale...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden