Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Bijdrage van de adviesraden aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2023

advies - 26/04/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op dinsdag 25 april hun gezamenlijke bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

Dee de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account in het kader van de Individual Learning Account

advies - 06/04/2023

In dit gemeenschappelijk advies spreken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zich uit over een wetsontwerp dat tot doel heeft om een "Federal Learning...

Lees verder

Vooruitzichten voor een hervorming van het Europese begrotingskader

nieuws - 03/03/2023

Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een hervorming van de begrotingsregels gepresenteerd. Deze hervorming wil een oplossing bieden voor de moeilijkheden bij de...

Lees verder

De productiviteit in tijden van gezondheids- en energiecrisissen

advies - 21/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2022 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal aan het verslag van...

Lees verder

Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 20/12/2022

Op 20 december 2022 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het recente tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...

Lees verder

Naar duurzamere overheidsopdrachten die de activiteit en de lokale werkgelegenheid ondersteunen

advies - 03/11/2022

Op 19 november 2021 keurde de ministerraad de nota over het federaal aankoopbeleid 2021-2023 en een gemeenschappelijk actieplan ter verbetering van de toegang van kmo’s tot...

Lees verder

Een gelijk speelveld voor de pakjessector

advies - 25/10/2022

Op 25 oktober 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zich gezamenlijk uitgesproken over de op 16 september 2022 door de Kern goedgekeurde algemene principes...

Lees verder

Een analyse van het Belgische groeimodel

documentatienota - 30/09/2022

De economische activiteit moet als ambitie hebben waarde te creëren om de beoogde doelstellingen inzake welzijn van de inwoners, sociale samenhang en leefmilieu te bereiken. Hoe kan deze...

Lees verder

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden