Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Stand van zaken m.b.t. de economische beleidsdoelstellingen

documentatienota - 18/12/2018

Om een consensus te scheppen over de sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen van ons land in kaart te brengen, heeft de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018

De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...

Lees verder

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018

Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...

Lees verder

Sociale partners buigen zich over de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppe

nieuws - 24/10/2018

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact creëerde een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitkeringen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en de uitkeringen...

Lees verder

CRB neemt doorgroei van ondernemingen in België onder de loep

nieuws - 22/10/2018

De Belgische sociale partners benadrukken reeds jarenlang het belang van de creatie en doorgroei van ondernemingen, o.a. in het advies over ondernemerschap dat de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Het minimuminkomen in België

documentatienota - 11/10/2018

Het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) is het minimale bedrag dat een werknemer in de private sector per maand moet verdienen.In deze nota van het...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 25/09/2018

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

nieuws - 03/09/2018

In 2015 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 aangenomen. Dit programma bevat 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen...

Lees verder

Werkgelegenheidsgraad

documentatienota - 04/04/2018

Lees verder

Nationaal Hervormingsprogramma 2018

advies - 28/03/2018

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden