Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019

In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...

Lees verder

Het Belgian Growth Fund

nieuws - 04/09/2019

Op verzoek van de subcommissie Financiering van sterk groeiende ondernemingen kwamen twee experten op de vergadering van 4 september 2019 toelichting geven bij het ‘Belgian Growth...

Lees verder

De milieuduurzaamheid in België

documentatienota - 21/08/2019

In het kader van zijn werkzaamheden om een consensus tot stand te brengen over de algehele sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen vast te stellen,...

Lees verder

Landenspecifieke aanbevelingen voor België

nieuws - 05/08/2019

Begin juli 2019 heeft de Raad van de EU, in het kader van het Europees semester, aanbevelingen tot België gericht voor de periode 2019-2020. België moet volgens de Raad de navolgende...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Geboekte vooruitgang voor de circulaire economie in België

documentatienota - 12/07/2019

Net als de rest van de wereld wordt België geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan...

Lees verder

Brexit

advies - 12/07/2019

Op 29 maart 2019 zou het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Belgische sociale partners zijn sterk begaan met het verloop van de brexit. Het VK is immers een zeer belangrijke...

Lees verder

De transitie naar een circulaire economie versnellen

nieuws - 01/07/2019

Sociale partners roepen alle beleidsniveaus op om de transitie naar een circulaire economie te versnellenIn een gezamenlijke brief aan de (in)formateurs van de volgende federale en gewestregeringen...

Lees verder

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

documentatienota - 24/04/2019

De sociale partners erkennen het belang van hogegroeiondernemingen (HGO’s) voor de Belgische economie. Twee eerdere studies die in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

advies - 23/04/2019

Op 23 april 2019 hebben de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) zich -...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden