Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De Europese Commissie stelt haar Landverslag voor aan de CRB

nieuws - 04/04/2019

De deskundigen van de Europese Commissie zijn op donderdag 4 april jl. bijeengekomen met de leden van de CRB en de NAR om de conclusies van het laatste Landverslag over België te komen...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma van België voor 2019

advies - 20/03/2019

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 goedgekeurd. Net als...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma

nieuws - 01/01/2019

Elk jaar leveren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op verzoek van de regering een bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

Analyse van de jaarrekeningen

documentatienota - 20/12/2018

Hoe worden de bedrijfswinsten verdeeld?In de lijn van de tendensen die in tal van ontwikkelde landen worden waargenomen, hebben de lonen in België een alsmaar kleiner aandeel in de toegevoegde...

Lees verder

Stand van zaken m.b.t. de economische beleidsdoelstellingen

documentatienota - 18/12/2018

Om een consensus te scheppen over de sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen van ons land in kaart te brengen, heeft de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018

De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...

Lees verder

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018

Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...

Lees verder

Sociale partners buigen zich over de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppe

nieuws - 24/10/2018

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact creëerde een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitkeringen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en de uitkeringen...

Lees verder

CRB neemt doorgroei van ondernemingen in België onder de loep

nieuws - 22/10/2018

De Belgische sociale partners benadrukken reeds jarenlang het belang van de creatie en doorgroei van ondernemingen, o.a. in het advies over ondernemerschap dat de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Het minimuminkomen in België

documentatienota - 11/10/2018

Het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) is het minimale bedrag dat een werknemer in de private sector per maand moet verdienen.In deze nota van het...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden