Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 07/11/2019

Bij de herziening, in maart 2017, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, heeft de wetgever in artikel 5 drie...

Lees verder

Richtsnoeren om de sociaal-economische uitdagingen van België aan te gaan - Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen 2018 - 2019

verslag - 25/10/2019

In het vooruitzicht van het nieuwe federale regeerakkoord publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid Concurrentievermogen (VWC) 2018 - 2019, dat focust op...

Lees verder

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019

In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 25/09/2018

Lees verder

Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2017

verslag - 22/01/2018

Lees verder

Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit (1944)

verslag - 01/01/2018

Lees verder

Digitalisering en deeleconomie

verslag - 04/10/2017

Lees verder

Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2016

verslag - 10/01/2017

Lees verder

Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie - Jaar 2015

verslag - 21/09/2016

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden