Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 31/05/2024

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Beroepsloopbanen in België: problemen en diagnose

verslag - 22/02/2024

Artikel 5 van de wet van 2017 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bepaalt dat een analyse van de impact van de loonniveaus op de...

Lees verder

De macro-economische situatie van bedrijven onder de loep genomen

verslag - 25/01/2024

Hoe evolueerde de gezondheid van de in België gevestigde ondernemingen tussen 1995 en 2022? Hebben de creatie en de verdeling van de toegevoegde waarde binnen de bedrijven die laatste in staat...

Lees verder

“Oorzaken en gevolgen van de inflatie” - Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2023

verslag - 30/10/2023

Vandaag publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen 2023 “Oorzaken en gevolgen van de algemene mondiale inflatie”, dat...

Lees verder

De uitdagingen van e-commerce in België

verslag - 25/10/2023

Ondanks de groeiende ondernemerschapsdynamiek op het vlak van online verkoop in België, lijden de Belgische online winkels onder de concurrentie van de grote buitenlandse spelers die de vraag...

Lees verder

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 18/07/2023

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...

Lees verder

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022

De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...

Lees verder

Uitdagingen van de e-commerce voor de distributiesector

verslag - 11/07/2022

Op 5 juli 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de bijzondere raadgevende commissie (brc) Distributie en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een verslag goedgekeurd...

Lees verder

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022

Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden