Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Een analyse van het Belgische groeimodel

documentatienota - 30/09/2022

De economische activiteit moet als ambitie hebben waarde te creëren om de beoogde doelstellingen inzake welzijn van de inwoners, sociale samenhang en leefmilieu te bereiken. Hoe kan deze...

Lees verder

Fiscale gevolgen van cumulatie uitkering met inkomen uit arbeid

documentatienota - 09/02/2021

In september 2018 vroeg de G10 om binnen de CRB-NAR te onderzoeken wat de fiscale gevolgen zijn wanneer een uitkering arbeidsongeschiktheid of een pensioenuitkering gecombineerd wordt met een...

Lees verder

De schatting van de impact van COVID-19 op de economie: overzicht per instelling

documentatienota - 30/07/2020

Hoewel het duidelijk is dat COVID-19 een ongeziene schokgolf veroorzaakt doorheen de wereldeconomie, heerst er veel discussie over de precieze impact ervan. De gebruikelijke economische modellen,...

Lees verder

Snelgroeiende ondernemingen in federale landen

documentatienota - 04/11/2019

Uit eerder onderzoek van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) in samenwerking met Statistics Belgium is gebleken dat ondernemers van snelgroeiende ondernemingen in België weinig...

Lees verder

Risicogroepen op de arbeidsmarkt

documentatienota - 23/10/2019

Lees verder

De milieuduurzaamheid in België

documentatienota - 21/08/2019

In het kader van zijn werkzaamheden om een consensus tot stand te brengen over de algehele sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen vast te stellen,...

Lees verder

Geboekte vooruitgang voor de circulaire economie in België

documentatienota - 12/07/2019

Net als de rest van de wereld wordt België geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan...

Lees verder

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

documentatienota - 24/04/2019

De sociale partners erkennen het belang van hogegroeiondernemingen (HGO’s) voor de Belgische economie. Twee eerdere studies die in samenwerking met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Analyse van de jaarrekeningen

documentatienota - 20/12/2018

Hoe worden de bedrijfswinsten verdeeld?In de lijn van de tendensen die in tal van ontwikkelde landen worden waargenomen, hebben de lonen in België een alsmaar kleiner aandeel in de toegevoegde...

Lees verder

Stand van zaken m.b.t. de economische beleidsdoelstellingen

documentatienota - 18/12/2018

Om een consensus te scheppen over de sociaal-economische situatie van België en om de sociaal-economische uitdagingen van ons land in kaart te brengen, heeft de Centrale Raad voor het...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden