Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Brexit

nieuws - 17/10/2019

De Europese Raad (artikel 50) komt op 17 en 18 oktober bijeen in een EU-27-configuratie om de vorderingen van de werkzaamheden met betrekking tot de brexit te onderzoeken. De Belgische sociale...

Lees verder

Het Belgian Growth Fund

nieuws - 04/09/2019

Op verzoek van de subcommissie Financiering van sterk groeiende ondernemingen kwamen twee experten op de vergadering van 4 september 2019 toelichting geven bij het ‘Belgian Growth...

Lees verder

Landenspecifieke aanbevelingen voor België

nieuws - 05/08/2019

Begin juli 2019 heeft de Raad van de EU, in het kader van het Europees semester, aanbevelingen tot België gericht voor de periode 2019-2020. België moet volgens de Raad de navolgende...

Lees verder

De transitie naar een circulaire economie versnellen

nieuws - 01/07/2019

Sociale partners roepen alle beleidsniveaus op om de transitie naar een circulaire economie te versnellenIn een gezamenlijke brief aan de (in)formateurs van de volgende federale en gewestregeringen...

Lees verder

Het Nationaal Hervormingsprogramma

nieuws - 01/01/2019

Elk jaar leveren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op verzoek van de regering een bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal...

Lees verder

De interprofessionele akkoorden

nieuws - 01/01/2019

Een interprofessioneel akkoord is een programmatie- of kaderakkoord dat de vertegenwoordigers van de sociale partners uit de privésector afsluiten om de twee jaar. Een dergelijk akkoord komt...

Lees verder

Oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

nieuws - 25/11/2018

De wet houdende oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit werd op 25 november 2018 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Deze wet geeft uitvoering aan een Europese...

Lees verder

CRB onderzoekt fiscale gevolgen voor uitkeringsgerechtigden

nieuws - 21/11/2018

Wanneer hun inkomensvervangende uitkeringen verhoogd worden of wanneer bepaalde inkomensvervangende uitkeringen (met name pensioenen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen) gecombineerd worden met...

Lees verder

Sociale partners buigen zich over de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppe

nieuws - 24/10/2018

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact creëerde een structureel mechanisme om de inkomensvervangende uitkeringen in het werknemers- en zelfstandigenstelsel en de uitkeringen...

Lees verder

CRB neemt doorgroei van ondernemingen in België onder de loep

nieuws - 22/10/2018

De Belgische sociale partners benadrukken reeds jarenlang het belang van de creatie en doorgroei van ondernemingen, o.a. in het advies over ondernemerschap dat de Centrale Raad voor het...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden