Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Dialoog met de regering over het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 08/05/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is sterk betrokken bij de uitvoering van het Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en heeft verschillende adviezen uitgebracht, soms in samenwerking met de...

Lees verder

Vooruitzichten voor een hervorming van het Europese begrotingskader

nieuws - 03/03/2023

Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor een hervorming van de begrotingsregels gepresenteerd. Deze hervorming wil een oplossing bieden voor de moeilijkheden bij de...

Lees verder

Ontmoeting met vice-eerste minister Petra de Sutter over e-commerce

nieuws - 07/06/2022

Op dinsdag 7 juni bracht Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, een bezoek aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd

nieuws - 17/01/2022

In december 2021 keurde de ministerraad het Federaal actieplan circulaire economie goed, een plan dat werd uitgewerkt op initiatief van de minister van Leefmilieu en Klimaat Khattabi en de minister...

Lees verder

Dialoog met de Nationale Raad voor de Productiviteit over zijn jaarverslag

nieuws - 16/11/2021

Op dinsdag 10 november is de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) zijn jaarverslag 2021 komen voorstellen aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dit verslag heeft als doel de...

Lees verder

Dialoog met de federale beleidscellen over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

nieuws - 14/09/2021

Op 10 september 2021 vond tussen de beleidscellen van de ministers van Economie en van Leefmilieu en de leden van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling...

Lees verder

De Europese Commissie keurt het plan voor herstel en veerkracht van België goed

nieuws - 28/06/2021

Op 23 juni jl. heeft de Europese Commissie een positief oordeel geveld over het plan voor herstel en veerkracht van België. Dit is een belangrijke stap naar de uitbetaling door de EU van een...

Lees verder

Dialoog met minister Gilkinet naar aanleiding van het advies betreffende het luik “Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 05/05/2021

In het advies over het luik "Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht spraken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de...

Lees verder

De positie van kortgeschoolden op de arbeidsmarkt in België

nieuws - 26/04/2021

Op 26 april presenteerde de heer Vanackere, vicegouverneur van de Nationale Bank van België, aan de leden van de CRB en de NAR het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid betreffende...

Lees verder

Reactie van staatssecretaris Dermine op het advies betreffende het luik Investeringsprojecten van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 26/03/2021

In een verklaring via de pers deelt staatssecretaris Dermine mee dat hij zich aansluit bij de drie instellingen, t.w. de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden