Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Impact van COVID-19 op de financiƫle sector

nieuws - 05/08/2020

Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen, is het logisch dat velen zich zorgen maken over de impact van COVID-19 op de financiële sector. Om inzicht te geven in de mate...

Lees verder

Planbureau stelt economische vooruitzichten voor aan de CRB

nieuws - 05/08/2020

Het uitzonderlijke karakter van de economische schok die COVID-19 teweegbracht, met een enorme impact op zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie, maakt het erg moeilijk om de gevolgen...

Lees verder

De bijdrage van de sociale dialoog aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

nieuws - 12/06/2020

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 dat de Belgische regering aan de Europese Commissie heeft bezorgd, bevat een hoofdstuk over de deelname van de stakeholders en meer bepaald over de...

Lees verder

Europese Commissie stelt actieplan circulaire economie voor

nieuws - 11/03/2020

Op 11 maart 2020 stelde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie vast. Die vormt een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe Europese...

Lees verder

Europese Commissie stelt haar Landverslag voor aan de CRB en de NAR

nieuws - 04/03/2020

Begin maart hebben de deskundigen van de Europese Commissie het Landverslag in het kader van het Europees semester gepresenteerd ter attentie van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...

Lees verder

CRB stelt zijn prioriteiten voor aan de Kamer

nieuws - 20/02/2020

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 19 februari jl. heeft de CRB zijn prioriteiten en richtsnoeren inzake economisch beleid om de sociaal-economische uitdagingen van...

Lees verder

Belgische Mededingingsautoriteit nodigt CRB uit

nieuws - 11/02/2020

Op dinsdag 11 februari 2020 werd de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ontvangen in de kantoren van de Belgische Mededingingsautoriteit om er een van de uitdagingen van zijn Verslag...

Lees verder

Hoorzitting in de Kamer over de transitie naar een koolstofarme economie

nieuws - 07/02/2020

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 januari jl. heeft de CRB aan de Commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu de sleutelelementen voor een transitie naar een...

Lees verder

Brexit

nieuws - 17/10/2019

De Europese Raad (artikel 50) komt op 17 en 18 oktober bijeen in een EU-27-configuratie om de vorderingen van de werkzaamheden met betrekking tot de brexit te onderzoeken. De Belgische sociale...

Lees verder

Het Belgian Growth Fund

nieuws - 04/09/2019

Op verzoek van de subcommissie Financiering van sterk groeiende ondernemingen kwamen twee experten op de vergadering van 4 september 2019 toelichting geven bij het ‘Belgian Growth...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden