Het sociaal-economisch overleg

Energie

Naar coherentie tussen de beleidsniveaus om de emissies in de gebouwensector terug te dringen

nieuws - 23/08/2021

Brupartners, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Conseil économique, social et environnemental de Wallonie en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen doen een gemeenschappelijke...

Lees verder

Advies over de omzetting van de richtlijn 'RED II'

gezamenlijk advies - 23/06/2021

Advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik over het voorontwerp van wet houdende de...

Lees verder

Samenwerking tussen de CRB en de regionale sociaal-economische Raden

nieuws - 03/02/2021

De verbetering van de energieprestaties van het bestaande gebouwenbestand is de grote uitdaging voor de Belgische bouwsector om te slagen in een succesvolle transitie naar een bijna-energieneutraal...

Lees verder

Diagnose van de belemmeringen voor de energierenovatie van de gebouwen

verslag - 03/02/2021

De verbetering van de energieprestaties van het bestaande gebouwenbestand is de grote uitdaging voor de Belgische bouwsector om te slagen in een succesvolle transitie naar een bijna-energieneutraal...

Lees verder

Overzicht van de verschillende instrumenten om energierenovatie te stimuleren

documentatienota - 03/02/2021

In België blijft een aanzienlijk energiebesparingspotentieel onbenut in de bouwsector: deze sector is goed voor bijna een vijfde van de broeikasgasemissies en voor bijna 30% van het...

Lees verder

Hoorzitting in de Kamer over de transitie naar een koolstofarme economie

nieuws - 07/02/2020

Tijdens zijn hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 22 januari jl. heeft de CRB aan de Commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu de sleutelelementen voor een transitie naar een...

Lees verder

Nieuwe bijdrage van de CRB aan het Nationaal geïntegreerd Energie- en Klimaatplan

advies - 24/10/2019

De Europese Commissie heeft een volledige evaluatie van het ontwerp van Belgisch geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP) gemaakt. In dit kader heeft de Commissie aanbevelingen...

Lees verder

Energie-efficiëntie in de gebouwen: een prioriteit voor de CRB

nieuws - 11/10/2019

In het verlengde van hetgeen werd opgestart in het kader van de bijdrage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP), verricht de CRB...

Lees verder

Monitoring van de bevoorradingszekerheid in België

documentatienota - 24/09/2019

Toegang hebben tot een betrouwbare en betaalbare energiebron is een conditio sine qua non voor de goede werking van onze samenleving. Om die reden heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Bijdrage van de CRB aan het Nationaal energie- en klimaatplan

nieuws - 21/06/2019

De Europese Commissie (EC) heeft een volledige evaluatie gemaakt van het ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. Ze wijst op diverse zwakke punten en formuleert...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden