Het sociaal-economisch overleg

Energie

Zeven federale en regionale adviesraden vragen een betere samenwerking tussen de beleidsniveaus op het vlak van Energie-Klimaat

persbericht - 11/06/2019

Zeven federale en regionale adviesraden vragen dat het toekomstig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan zorgt voor een structurele samenwerking op het vlak van energie- en...

Lees verder

De invoering van een koolstoftarifering in België

artikel - 02/05/2019

Eind juni 2018 vond het nationale debat over de koolstoftarifering plaats, dat werd georganiseerd door de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en...

Lees verder

Nationaal energie-klimaatplan

nieuws - 20/12/2018

Het Nationaal energie-klimaatplan (NEKP), dat door elke lidstaat van de Unie aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, bevat de energie- en klimaatdoelstellingen alsook de beleidsmaatregelen om...

Lees verder

Concrete maatregelen voor het federale deel van het Nationaal energie-klimaatplan

advies - 17/07/2018

De opstelling van het Nationaal energie-klimaatplan 2021-2030, dat België net als de andere lidstaten van de EU tegen eind 2018 bij de Europese Commissie moet indienen, is volop aan de gang....

Lees verder

Concrete maatregelen voor het federale deel van het Nationaal energie-klimaatplan

advies - 20/06/2018

Lees verder

Sociale, economische en milieu-uitdagingen die moeten worden opgenomen bij het definiëren van een energievisie voor België

advies - 20/09/2017

Lees verder

Pistes om de energiebehoeften in de transportsector verder te reduceren

advies - 18/07/2017

Lees verder

De verbintenis van de sociale gesprekpartners ten aanzien van de energie-uitdagingen

advies - 21/01/2015

Lees verder

L’accord du gouvernement fédéral et les déclarations de politique régionale : comparaison des volets énergie/climat et mobilité

documentatienota - 06/01/2015

Lees verder

Ontwerpstudie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en het bijhorende milieueffectenrapport

advies - 25/06/2014

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informaties. Cookies aanvaarden