Het sociaal-economisch overleg

Energie

Filteren op type document
adviesdocumentatienotaartikelnieuws

Energie-efficiëntie in de gebouwen: een prioriteit voor de CRB

nieuws - 11/10/2019

In het verlengde van hetgeen werd opgestart in het kader van de bijdrage van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan het geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP), verricht de CRB...

Lees verder

Monitoring van de bevoorradingszekerheid in België

documentatienota - 24/09/2019

Toegang hebben tot een betrouwbare en betaalbare energiebron is een conditio sine qua non voor de goede werking van onze samenleving. Om die reden heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven...

Lees verder

Bijdrage van de CRB aan het Nationaal energie- en klimaatplan

nieuws - 21/06/2019

De Europese Commissie (EC) heeft een volledige evaluatie gemaakt van het ontwerp van Belgisch geïntegreerd energie- en klimaatplan. Ze wijst op diverse zwakke punten en formuleert...

Lees verder

Energie-Klimaat: adviesraden pleiten voor betere samenwerking tussen beleidsniveaus

advies - 11/06/2019

Zeven federale en regionale adviesraden vragen dat het toekomstig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan zorgt voor een structurele samenwerking op het vlak van energie- en...

Lees verder

De invoering van een koolstoftarifering in België

artikel - 02/05/2019

Eind juni 2018 vond het nationale debat over de koolstoftarifering plaats, dat werd georganiseerd door de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en...

Lees verder

De rol van de CRB in het energie- en klimaatdebat

nieuws - 05/04/2019

De urgente klimaatproblematiek neemt een prominente plaats in op de publieke scène. De CRB verricht al een aantal jaren werkzaamheden om de debatten over de klimaatuitdagingen in goede banen...

Lees verder

Nationaal energie-klimaatplan

nieuws - 20/12/2018

Het Nationaal energie-klimaatplan (NEKP), dat door elke lidstaat van de Unie aan de Europese Commissie wordt voorgelegd, bevat de energie- en klimaatdoelstellingen alsook de beleidsmaatregelen om...

Lees verder

Concrete maatregelen voor het federale deel van het Nationaal energie-klimaatplan

advies - 17/07/2018

De opstelling van het Nationaal energie-klimaatplan 2021-2030, dat België net als de andere lidstaten van de EU tegen eind 2018 bij de Europese Commissie moet indienen, is volop aan de gang....

Lees verder

Concrete maatregelen voor het federale deel van het Nationaal energie-klimaatplan

advies - 20/06/2018

Lees verder

Sociale, economische en milieu-uitdagingen die moeten worden opgenomen bij het definiëren van een energievisie voor België

advies - 20/09/2017

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden