Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...

Lees verder

Professionele verplaatsingen: vergoedingen en hun (para)fiscale behandeling

artikel - 15/09/2022

Door de pijlsnel stijgende brandstofprijzen moeten werknemers die met de eigen wagen woon-werkverplaatsingen of professionele verplaatsingen maken steeds dieper in de geldbuidel tasten.  Wat...

Lees verder

(Para)fiscale ingrepen voor een duurzamere en multimodale mobiliteit

artikel - 15/09/2022

Om tegen 2050 te kunnen evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij, moet ons land de omslag naar een duurzame mobiliteit maken.  Worden de fiscaliteit en de parafiscaliteit betreffende...

Lees verder

Impact van de stijging van de brandstofprijzen op de woon-werkverplaatsingen

artikel - 15/09/2022

De forse stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een aanzienlijke impact op de huishoudens en de...

Lees verder

Er is nog werk aan de winkel om de trein en de fiets te combineren

artikel - 15/09/2022

Gelet op de stijging van de brandstofprijzen wordt de kwestie van de keuze van het vervoermiddel voor veel werknemers steeds prangender. Moeten zij de auto opgeven en gebruik maken van duurzamere...

Lees verder

De toekomstige rol van het spoor

documentatienota - 15/09/2022

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...

Lees verder

Fiscaliteit en parafiscaliteit van het woon-werkverkeer

artikel - 15/09/2022

De federale regering zet binnen haar bevoegdheden en in samenwerking met de gewestregeringen in op een modal shift ten voordele van duurzame vervoersmodi. Een van de instrumenten waarover ze...

Lees verder

Naar nieuwe beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

advies - 13/07/2022

Op 6 mei 2022 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de spoorvisie 2040, die er onder meer op gericht is om tegen 2040 een modaal treinaandeel te realiseren van 15 % voor het binnenlandse...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 17/05/2022

Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. De in dit plan opgenomen acties sluiten aan bij de...

Lees verder

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022

In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden