Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023

Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023

De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...

Lees verder

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022

Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...

Lees verder

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022

In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 25/10/2022

Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. Een belangrijk deel van dit actieplan heeft betrekking op...

Lees verder

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...

Lees verder

Professionele verplaatsingen: vergoedingen en hun (para)fiscale behandeling

artikel - 15/09/2022

Door de pijlsnel stijgende brandstofprijzen moeten werknemers die met de eigen wagen woon-werkverplaatsingen of professionele verplaatsingen maken steeds dieper in de geldbuidel tasten.  Wat...

Lees verder

(Para)fiscale ingrepen voor een duurzamere en multimodale mobiliteit

artikel - 15/09/2022

Om tegen 2050 te kunnen evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij, moet ons land de omslag naar een duurzame mobiliteit maken.  Worden de fiscaliteit en de parafiscaliteit betreffende...

Lees verder

Impact van de stijging van de brandstofprijzen op de woon-werkverplaatsingen

artikel - 15/09/2022

De forse stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een aanzienlijke impact op de huishoudens en de...

Lees verder

Er is nog werk aan de winkel om de trein en de fiets te combineren

artikel - 15/09/2022

Gelet op de stijging van de brandstofprijzen wordt de kwestie van de keuze van het vervoermiddel voor veel werknemers steeds prangender. Moeten zij de auto opgeven en gebruik maken van duurzamere...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden