Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Welkom op de pagina Mobiliteitswerkzaamheden van de CRB

Het sociaal overleg inzake mobiliteit binnen de CRB is erop gericht de transitie naar een duurzamere en vlottere mobiliteit in ons land te doen slagen. De werkzaamheden van de CRB op het gebied van mobiliteit zijn gebaseerd op basisprincipes voor duurzaam mobiliteitsbeleid en focussen zich op drie onderwerpen:

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer (de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).

Het webinar met Guy Hendrix over de integratie van het openbaar vervoer in België herbekijken

Debat - 25/06/2024

Op 17 juni 2024 organiseerden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een webinar over concrete bouwstenen om het openbaar vervoer in België beter te...

Lees verder

Webinar met Guy Hendrix : de integratie van het openbaar vervoer in België

Debat - 24/05/2024

Op 17 juni 2024 van 10 uur tot 12 uur organiseren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een webinar over concrete bouwstenen om het openbaar vervoer in...

Lees verder

Een duurzame modal shift in het woon-werkverkeer realiseren

- 22/04/2024

De federale regering streeft binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewestregeringen naar een modal shift ten voordele van duurzame vervoermodi. De sociale partners dragen tot deze doelstelling bij...

Lees verder

Informatieverstrekking uit de databank inzake woon-werkverkeer

advies - 17/04/2024

Op 17 april 2024 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit (KB). Dit ontwerp-KB strekt ertoe elke...

Lees verder

Akkoord over een hogere terugbetaling van de treinabonnementen voor de werknemers

advies - 08/04/2024

Op 8 april 2024 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao nr. 19/11 tot wijziging van de cao nr. 19/9 gesloten. Deze cao heeft tot gevolg dat de forfaitaire bedragen van...

Lees verder

De editie 2024 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 27/03/2024

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête staat bekend...

Lees verder

Checklist inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemer-fietsgebruiker

artikel - 27/02/2024

De fiets is het vervoermiddel waarvan het gebruik de afgelopen twee decennia in alle gewesten de sterkste stijging kent. Deze opwaarts trend wordt ook waargenomen in het kader van het...

Lees verder

De webinar met Infrabel over de organisatie van het treinverkeer in het licht van de federale ambities herbekijken

Debat - 31/01/2024

Op 31 januari 2024 organiseerden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een webinar met Infrabel over de organisatie van het treinverkeer in het licht van...

Lees verder

De prijzen van de abonnementen van de NMBS vanaf 1 februari 2024

advies - 30/01/2024

Op 1 februari 2024 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 30...

Lees verder

Webinar met Infrabel: de organisatie van het treinverkeer in België herbekijken

Debat - 16/01/2024

Op 31 januari 2024 van 14 uur tot 16 uur organiseren de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een webinar met Infrabel over pistes om de organisatie van het...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden