Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Welkom op de pagina Mobiliteitswerkzaamheden van de CRB

Het sociaal overleg inzake mobiliteit binnen de CRB is erop gericht de transitie naar een duurzamere en vlottere mobiliteit in ons land te doen slagen. De werkzaamheden van de CRB op het gebied van mobiliteit zijn gebaseerd op basisprincipes voor duurzaam mobiliteitsbeleid en focussen zich op drie onderwerpen:

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer (de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).

Naar meer tariefintegratie van het openbaar vervoer

nieuws - 25/05/2023

Op 11 mei 2023 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goed over de invoering van een geïntegreerd en betaalbaar ticket voor het openbaar vervoer in België....

Lees verder

Een duurzame modal shift in het woon-werkverkeer realiseren

- 16/05/2023

De federale regering streeft binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewestregeringen naar een modal shift ten voordele van duurzame vervoermodi. De sociale partners dragen tot deze doelstelling bij...

Lees verder

De multimodaliteit verder ontwikkelen

- 16/05/2023

In haar regeerakkoord spreekt de federale regering haar intentie uit om binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewesten in te zetten op een zachte, collectieve en multimodale mobiliteit. Deze...

Lees verder

Oostenrijk kiest voor het Klimaticket Ö

artikel - 01/05/2023

Sinds 26 oktober 2021 kan iedereen voor 1095 euro* (of drie euro per dag) een heel jaar iedere bus, tram, metro of trein op Oostenrijks grondgebied nemen. Met deze formule, “Klimaticket...

Lees verder

De spoorvisie 2040 concretiseren

- 04/04/2023

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlandse...

Lees verder

Ontmoeting met de deskundigen van de cel Spoor van de federale minister van mobiliteit

nieuws - 27/03/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) hebben op 27 maart een ontmoeting gehad met de deskundigen van de...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023

De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...

Lees verder

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023

Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...

Lees verder

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022

Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...

Lees verder

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022

In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden