Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Welkom op de pagina Mobiliteitswerkzaamheden van de CRB

Het sociaal overleg inzake mobiliteit binnen de CRB is erop gericht de transitie naar een duurzamere en vlottere mobiliteit in ons land te doen slagen. De werkzaamheden van de CRB op het gebied van mobiliteit zijn gebaseerd op basisprincipes voor duurzaam mobiliteitsbeleid en focussen zich op drie onderwerpen:

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer (de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).

De veiligheid en het welzijn van de fietspendelaar

advies - 20/09/2023

In september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het federaal actieplan ter promotie van de fiets voor de periode 2021-2024. Dit plan, waarvan het eindevaluatierapport...

Lees verder

De spoorvisie 2040 concretiseren

- 20/09/2023

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlandse...

Lees verder

De webinar met Eric Cornelis over de mobiliteit van de toekomst herbekijken

nieuws - 15/09/2023

Op 15 september 2023 organiseerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een webinar met Eric Cornelis, professor aan de universiteit van Namen en gecoöpteerd lid van de CRB, over de...

Lees verder

Een dossier over deelmobiliteit

nieuws - 15/09/2023

Deelmobiliteit is een vorm van mobiliteit die een steeds prominentere plaats bekleedt in het mobiliteitslandschap. De afgelopen jaren zagen vele initiatieven van deelmobiliteit het levenslicht,...

Lees verder

Is deelmobiliteit een optie voor iedereen?

artikel - 15/09/2023

Is deelmobiliteit er voornamelijk voor mensen die al meerdere mobiliteitsopties hebben? Kan ze (op termijn) een oplossing bieden voor personen die weinig tot geen mobiliteitsopties hebben, hetzij...

Lees verder

Welke deelmobiliteit in de economische activiteitszones?

artikel - 15/09/2023

Het aanbod van deelmobiliteit bevindt zich hoofdzakelijk in de stedelijke gebieden. In heel wat gevallen vestigen en ontwikkelen de ondernemingen hun activiteit echter in economische...

Lees verder

De OV-fiets in Nederland

artikel - 15/09/2023

De manier waarop deelmobiliteit benaderd wordt, verschilt van land tot land en van overheid tot overheid. In dit artikel zoomen we in op het systeem van de OV-fiets, d.i. het deelfietssysteem van...

Lees verder

Deelmobiliteit, een hefboom voor een duurzame modal shift?

artikel - 15/09/2023

Een modal shift ten voordele van duurzame vervoermodi is nodig om te bereiken dat de klimaatdoelstellingen uit het pakket “Fit for 55” en de Europese klimaatwet worden behaald. Kan...

Lees verder

Aanbod van deelmobiliteit

artikel - 15/09/2023

De markt van de deelmobiliteit is een nog relatief jonge en kleine markt. Hoe evolueren de actoren van de deelmobiliteit binnen die markt? Zal die laatste de komende jaren groeien? Welke rol hebben...

Lees verder

Het gebruik van deelmobiliteit door de pendelaar

artikel - 15/09/2023

De behoeften van de gebruikers van auto- en fietsdeelsystemen zijn zo uiteenlopend dat er verschillende soorten deelsystemen zijn ontstaan om ze te vervullen. Welke deelsystemen bestaan er en welke...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden