Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Welkom op de pagina Mobiliteitswerkzaamheden van de CRB

Het sociaal overleg inzake mobiliteit binnen de CRB is erop gericht de transitie naar een duurzamere en vlottere mobiliteit in ons land te doen slagen. De werkzaamheden van de CRB op het gebied van mobiliteit zijn gebaseerd op basisprincipes voor duurzaam mobiliteitsbeleid en focussen zich op drie onderwerpen:

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer (de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).

Naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem in België

advies - 16/07/2024

Ondanks goede intenties en talloze initiatieven en maatregelen, blijft het modaal aandeel van het openbaar vervoer min of meer gelijk. Dat houdt onder andere verband met de versnippering van het...

Lees verder

Informatieverstrekking uit de databank inzake woon-werkverkeer

advies - 17/04/2024

Op 17 april 2024 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit (KB). Dit ontwerp-KB strekt ertoe elke...

Lees verder

Akkoord over een hogere terugbetaling van de treinabonnementen voor de werknemers

advies - 08/04/2024

Op 8 april 2024 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao nr. 19/11 tot wijziging van de cao nr. 19/9 gesloten. Deze cao heeft tot gevolg dat de forfaitaire bedragen van...

Lees verder

De editie 2024 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 27/03/2024

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête staat bekend...

Lees verder

De prijzen van de abonnementen van de NMBS vanaf 1 februari 2024

advies - 30/01/2024

Op 1 februari 2024 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 30...

Lees verder

Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen

advies - 20/09/2023

Gezien het tempo waarin het gebruik van het openbaar vervoer vandaag groeit, is het risico reëel dat de duurzame modal shift die nodig is om de klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken...

Lees verder

De veiligheid en het welzijn van de fietspendelaar

advies - 20/09/2023

In september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het federaal actieplan ter promotie van de fiets voor de periode 2021-2024. Dit plan, waarvan het eindevaluatierapport...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023

De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...

Lees verder

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023

Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...

Lees verder

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022

In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden