Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Welkom op de pagina Mobiliteitswerkzaamheden van de CRB

Het sociaal overleg inzake mobiliteit binnen de CRB is erop gericht de transitie naar een duurzamere en vlottere mobiliteit in ons land te doen slagen. De werkzaamheden van de CRB op het gebied van mobiliteit zijn gebaseerd op basisprincipes voor duurzaam mobiliteitsbeleid en focussen zich op drie onderwerpen:

  • het vervoer per spoor (de spoorvisie, de beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel, het tarievenbeleid van de NMBS, het actieplan goederenvervoer per spoor, de spoorregulator).
  • de multimodaliteit (het mobiliteitsbudget, de voortgang naar een geïntegreerd openbaarvervoersysteem, de combinatie van de trein met andere modi of met deelmobiliteit).
  • het woon-werkverkeer (de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de opvolging van de terugbetalingen voor het woon-werkverkeer, de (para)fiscaliteit van het woon-werkverkeer).

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren en de federale en gewestelijke adviesraden

nieuws - 18/06/2024

Op 18 juni 2024 hielden de federale en gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, MORA, NAR) een overleg met de vier openbaarvervoeroperatoren over de integratie van het openbaar...

Lees verder

De webinar met Eric Cornelis over de mobiliteit van de toekomst herbekijken

nieuws - 15/09/2023

Op 15 september 2023 organiseerde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een webinar met Eric Cornelis, professor aan de universiteit van Namen en gecoöpteerd lid van de CRB, over de...

Lees verder

Een dossier over deelmobiliteit

nieuws - 15/09/2023

Deelmobiliteit is een vorm van mobiliteit die een steeds prominentere plaats bekleedt in het mobiliteitslandschap. De afgelopen jaren zagen vele initiatieven van deelmobiliteit het levenslicht,...

Lees verder

Naar meer tariefintegratie van het openbaar vervoer

nieuws - 25/05/2023

Op 11 mei 2023 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie goed over de invoering van een geïntegreerd en betaalbaar ticket voor het openbaar vervoer in België....

Lees verder

Ontmoeting met de deskundigen van de cel Spoor van de federale minister van mobiliteit

nieuws - 27/03/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) hebben op 27 maart een ontmoeting gehad met de deskundigen van de...

Lees verder

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022

Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...

Lees verder

Een beslissend najaar voor de belgische spoorwegen

nieuws - 15/09/2022

In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlands...

Lees verder

De CRB en de NAR reageren in het Parlement op het voorstel van resolutie betreffende deelmobiliteit

nieuws - 04/05/2022

In zijn beleidsverklaring van 12 november 2020, maakte federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet duidelijk dat hij gedeelde mobiliteit wenst te bevorderen. Gedeelde mobiliteit kan immers...

Lees verder

Spoorvisie 2040: adviesraden en federale minister op één lijn over de ambities

nieuws - 17/03/2022

Het federaal regeerakkoord kondigt een spoorvisie 2040 aan, die het kader zou moeten vormen van het spoorbeleid in de komende decennia. Gelet op de belangrijke rol van deze visie, hebben de...

Lees verder

Federaal actieplan ter promotie van de fiets

nieuws - 20/01/2022

Op 20 januari is minister Gilkinet het federaal actieplan ter promotie van de fiets 2021-2024 aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad komen voorstellen. Dit plan,...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden