Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Groottecriteria voor verenigingen en stichtingen dan toch aangepast

nieuws - 12/06/2024

Recent werden de groottecriteria voor de indeling in categorieën van de vennootschappen, onder invloed van een Europese gedelegeerde richtlijn, in België gewijzigd. Hiermee wordt vermeden...

Lees verder

Bijmenging van biobrandstoffen in gasolie-verwarming

gezamenlijk advies - 21/05/2024

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben een gezamenlijk advies goedgekeurd met betrekking tot de bijmenging van biobrandstoffen in gasolie-verwarming.  Het ontwerp van koninklijk besluit dat...

Lees verder

Op de markt aanbieden en gebruiken van biociden

gezamenlijk advies - 02/05/2024

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO (hieronder: de adviesorganen) hebben een gezamenlijk advies goedgekeurd met betrekking tot het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden. De brc Verbruik...

Lees verder

Vijftig jaar economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden

nieuws - 22/03/2024

Op 30 januari 2024 organiseerden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD Waso) een studievoormiddag  naar...

Lees verder

Kwaliteitsvereisten van benzine en diesel bestemd voor export

gezamenlijk advies - 16/02/2024

Op 16 februari 2024 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht...

Lees verder

Indexering van de drempels van de jaaromzet en het balanstotaal

advies - 24/01/2024

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 24 januari 2024 een advies goedgekeurd over een wetsvoorstel dat beoogt de drempelbedragen die bepalen of een vennootschap als een kleine...

Lees verder

De zorgplicht, de openbaarmaking en de assurance van duurzaamheidsinformatie

advies - 24/01/2024

De CRB heeft op 24 januari een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de zorgplicht, de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en...

Lees verder

Informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 19/01/2024

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 19 januari 2024 een advies goedgekeurd over een ontwerp van koninklijk besluit dat de inhoud en de vorm vastlegt van het verslag inzake informatie...

Lees verder

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 04/10/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 4 oktober 2023 een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de...

Lees verder

Niet-afwervingsbeding in het kader van uitzendarbeid

advies - 26/09/2023

Het niet-afwervingsbeding is een beding dat wordt ingevoegd in een commercieel contract dat twee ondernemingen bindt. Het heeft tot doel de knowhow van een onderneming te beschermen door te...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden