Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 04/10/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 4 oktober 2023 een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de...

Lees verder

Niet-afwervingsbeding in het kader van uitzendarbeid

advies - 26/09/2023

Het niet-afwervingsbeding is een beding dat wordt ingevoegd in een commercieel contract dat twee ondernemingen bindt. Het heeft tot doel de knowhow van een onderneming te beschermen door te...

Lees verder

Duurzaamheidsrapportering door ondernemingen

advies - 13/07/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over de omzetting in Belgisch recht van artikel 1, lid 4 van de richtlijn Duurzaamheidsrapportering door...

Lees verder

Boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen

advies - 13/07/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot...

Lees verder

Hervorming van de regeling inzake prijsindexeringsclausules

advies - 29/06/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen en de bijzondere raadgevende commissie Mededinging...

Lees verder

Exportverbod van bepaalde gevaarlijke chemische producten

advies - 27/03/2023

Op 27 maart 2023 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht over...

Lees verder

Producten voor eenmalig gebruik

gezamenlijk advies - 06/02/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben op 6 februari 2023 een advies uitgebracht over een...

Lees verder

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen - Bescherming van de werknemers

advies - 20/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 20 december een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en...

Lees verder

Op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen en CO2-meters

gezamenlijk advies - 01/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben op 1 december een advies goedgekeurd over een ontwerp van...

Lees verder

Het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

gezamenlijk advies - 23/11/2022

Op 23 november 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden