Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

advies - 20/12/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

advies - 28/11/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo, betreffende de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden en betreffende het

advies - 16/11/2011

Lees verder

Productnormen voor biobrandstoffen

advies - 19/10/2011

Lees verder

Groepsverzekering – Dekking in geval van overlijden

advies - 25/05/2011

Lees verder

Advies over twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verw

advies - 25/05/2011

Lees verder

De omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2009

advies - 25/05/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijzig

advies - 23/03/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen

advies - 15/09/2010

Lees verder

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod milieuvriendelijke detergentia

advies - 15/09/2010

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden