Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijzig

advies - 23/03/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen

advies - 15/09/2010

Lees verder

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod milieuvriendelijke detergentia

advies - 15/09/2010

Lees verder

Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole van de beroepsactiviteit van de bedrijfsrevisoren

advies - 23/06/2010

Lees verder

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt br

advies - 23/06/2010

Lees verder

Advies betreffende de Consultation Paper van de Europese Commissie over de toepassing van de internationale financiële rapporteringsstandaarden

advies - 24/03/2010

Lees verder

Advies betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en d

advies - 24/03/2010

Lees verder

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen

advies - 24/02/2010

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken

advies - 20/01/2010

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuit

advies - 20/01/2010

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden