Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole van de beroepsactiviteit van de bedrijfsrevisoren

advies - 23/06/2010

Lees verder

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt br

advies - 23/06/2010

Lees verder

Advies betreffende de Consultation Paper van de Europese Commissie over de toepassing van de internationale financiële rapporteringsstandaarden

advies - 24/03/2010

Lees verder

Advies betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en d

advies - 24/03/2010

Lees verder

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen

advies - 24/02/2010

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken

advies - 20/01/2010

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuit

advies - 20/01/2010

Lees verder

Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteit

advies - 07/10/2009

Lees verder

Advies over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s in België

advies - 07/10/2009

Lees verder

Advies over het actualisatiedocument 2009/2010 betreffende het programma voor de reductie van pesticiden en biociden

advies - 16/09/2009

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden