Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Collectieve onderhandelingen voor zelfstandigen zonder personeel

advies - 23/03/2022

Op 23 maart 2022 hebben de brc Mededinging en de CRB een advies uitgebracht over een ontwerp van richtsnoeren betreffende de toepassing van het mededingingsrecht van de EU op collectieve...

Lees verder

Regelgeving voor begassingen en ontgassingen

gezamenlijk advies - 15/02/2022

Op 15 februari 2022 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht...

Lees verder

Omzetting van de ‘Klokkenluiderssrichtlijn’

advies - 30/11/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op 30 november 2021 een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders...

Lees verder

Verplichte informatie aan de ondernemingsraad bij de omzetting van de entiteit

advies - 30/11/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)  heeft op 24 november 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over...

Lees verder

Meer transparantie via een regelgevingsagenda

advies - 28/09/2021

Binnenkort zal de eerste minister in de Kamer het herstart- en transitieplan voorstellen en zullen de beleidsnota’s van de verschillende ministers en staatssecretarissen in de Kamer worden...

Lees verder

Toepassing van het KB van 1973 op ondernemingen naar buitenlands recht

advies - 15/07/2021

De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een adviesvraag van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (fod Waso) over de toepassing van het KB van 1973 op...

Lees verder

Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox

advies - 15/07/2021

De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van...

Lees verder

Transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

gezamenlijk advies - 07/06/2021

Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht over...

Lees verder

Naar een vermindering van producten voor eenmalig gebruik

gezamenlijk advies - 02/06/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven , de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over een ontwerp van...

Lees verder

KB betreffende producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd

gezamenlijk advies - 01/06/2021

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden