Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Verplichte informatie aan de ondernemingsraad bij de omzetting van de entiteit

advies - 30/11/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)  heeft op 24 november 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over...

Lees verder

Meer transparantie via een regelgevingsagenda

advies - 28/09/2021

Binnenkort zal de eerste minister in de Kamer het herstart- en transitieplan voorstellen en zullen de beleidsnota’s van de verschillende ministers en staatssecretarissen in de Kamer worden...

Lees verder

Toepassing van het KB van 1973 op ondernemingen naar buitenlands recht

advies - 15/07/2021

De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een adviesvraag van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (fod Waso) over de toepassing van het KB van 1973 op...

Lees verder

Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox

advies - 15/07/2021

De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van...

Lees verder

Transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

gezamenlijk advies - 07/06/2021

Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht over...

Lees verder

Naar een vermindering van producten voor eenmalig gebruik

gezamenlijk advies - 02/06/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over een ontwerp van...

Lees verder

KB betreffende producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd

gezamenlijk advies - 01/06/2021

Lees verder

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

advies - 18/05/2021

De CRB heeft op 18 mei 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over een nieuw ontwerp van norm. Dit ontwerp van norm...

Lees verder

Naar een betere controle van de verschillende soorten brandstoffen

gezamenlijk advies - 06/04/2021

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de...

Lees verder

De maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

advies - 30/03/2021

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben vernomen dat de ministerraad van 26 februari 2021, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden