Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/02/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...

Lees verder

Benaming en kenmerken van mariene gasolies

gezamenlijk advies - 07/02/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht inzake productnormen met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en...

Lees verder

Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

Burgers, werknemers, sociaal verzekerden en ondernemingen krijgen dagelijks te maken met regelgeving. Die laatste beoogt belangrijke economische, sociale en/of milieudoelstellingen te bereiken en...

Lees verder

Single permit: voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

advies - 20/12/2019

In het kader van de structurele coördinatie tussen de federale en regionale adviesraden hebben de sociale partners zich samen gebogen over de Europese gecombineerde werkvergunning (ook:...

Lees verder

Bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

advies - 20/11/2019

De CRB heeft op 20 november 2019 op vraag van de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda een unaniem advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat Richtlijn (EU) 2017/828 in de...

Lees verder

Antiwitwaswetgeving en fraudebestrijding: het UBO-register

advies - 19/11/2019

Recent werden op Europees niveau een aantal nieuwe verplichtingen in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en fraude in het leven geroepen. Een van de belangrijkste nieuwe...

Lees verder

Brieven CRB werpen vruchten af: aantal inspecteurs opnieuw op niveau

nieuws - 08/10/2019

Op 25 september vond naar jaarlijkse gewoonte in de CRB opnieuw de voorstelling plaats van het jaarverslag van de Cel Bedrijfsorganisatie van de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De...

Lees verder

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties

artikel - 13/05/2019

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op 28 februari 2019 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd en op 10 mei 2019 in het Belgisch...

Lees verder

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

advies - 05/04/2019

In zijn advies van 24 oktober 2018 heeft de CRB een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de erkende referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie die hetzij in...

Lees verder

Naar een coherentere jaarrekeningwetgeving

advies - 17/12/2018

De diepgaande hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht door minister van Justitie Koen Geens nadert stilaan haar eindpunt. Over het ontwerp van nieuw Wetboek van...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden