Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Filteren op type document
adviesgezamenlijk adviesartikelnieuws

Wetboek economisch recht - Boek XIII “Overleg”

advies - 27/03/2013

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de CLP-, en de biocidenverordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

advies - 27/03/2013

Lees verder

Advies over drie ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de benamingen en de kenmerken: van benzines voor benzinemotoren; van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen; van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor

advies - 27/02/2013

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013 - 2017

advies - 29/01/2013

Lees verder

Ontwerpen van normen van het IBR: ISAE- en ISRS-normen en commissarisverslag

advies - 30/10/2012

Lees verder

Interne contrôle op het Federaal Planbureau

advies - 20/06/2012

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken

advies - 24/02/2012

Lees verder

Voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

advies - 18/01/2012

Lees verder

Verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

advies - 20/12/2011

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

advies - 28/11/2011

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden