Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

advies - 23/10/2013

Lees verder

Administratieve vereenvoudiging: voorafgaande regelgevingsimpactanalyse

advies - 23/10/2013

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen

advies - 23/10/2013

Lees verder

Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

advies - 22/05/2013

Lees verder

Wetboek economisch recht - Boek XIII “Overleg”

advies - 27/03/2013

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de CLP-, en de biocidenverordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

advies - 27/03/2013

Lees verder

Advies over drie ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de benamingen en de kenmerken: van benzines voor benzinemotoren; van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen; van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor

advies - 27/02/2013

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013 - 2017

advies - 29/01/2013

Lees verder

Ontwerpen van normen van het IBR: ISAE- en ISRS-normen en commissarisverslag

advies - 30/10/2012

Lees verder

Interne contrôle op het Federaal Planbureau

advies - 20/06/2012

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden