Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Naar een federale regelgevingsagenda?

nieuws - 15/03/2021

In de Kamer is een voorstel ingediend tot wijziging van het Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wat de invoering van een regelgevingsagenda betreft. Daartoe zouden de...

Lees verder

Economische en financiële informatie te verstrekken aan ondernemingsraden en CPBW’s

nieuws - 07/12/2020

De sociale verkiezingen voor de oprichting en de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de ondernemingen, t.w. de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk...

Lees verder

Economische en financiële informatie te verstrekken ondernemingsraden en CPBW’s

- 01/12/2020

Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële informatie te verstrekken aan de ondernemingsradenHoofdstukken Algemene bepalingenDe...

Lees verder

Informatie door de ondernemingen te verstrekken

- 01/12/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft reeds lang een bijzondere bevoegdheid met betrekking tot de economische en financiële informatie die moet worden verstrekt aan de leden van...

Lees verder

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/10/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...

Lees verder

Verlenging van de verkoop van winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

gezamenlijk advies - 29/04/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure samen een unaniem advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8...

Lees verder

Evenredigheidsbeoordeling voor beroepsreglementeringen

advies - 15/04/2020

De CRB heeft op 15 april 2020 een advies goedgekeurd over het voorontwerp van wet inzake de evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de goedkeuring of de wijziging van een...

Lees verder

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/02/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...

Lees verder

Benaming en kenmerken van mariene gasolies

gezamenlijk advies - 07/02/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht inzake productnormen met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en...

Lees verder

Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

Burgers, werknemers, sociaal verzekerden en ondernemingen krijgen dagelijks te maken met regelgeving. Die laatste beoogt belangrijke economische, sociale en/of milieudoelstellingen te bereiken en...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden