Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Brieven CRB werpen vruchten af: aantal inspecteurs opnieuw op niveau

nieuws - 08/10/2019

Op 25 september vond naar jaarlijkse gewoonte in de CRB opnieuw de voorstelling plaats van het jaarverslag van de Cel Bedrijfsorganisatie van de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De...

Lees verder

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties

artikel - 13/05/2019

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op 28 februari 2019 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd en op 10 mei 2019 in het Belgisch...

Lees verder

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

advies - 05/04/2019

In zijn advies van 24 oktober 2018 heeft de CRB een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de erkende referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie die hetzij in...

Lees verder

Naar een coherentere jaarrekeningwetgeving

advies - 17/12/2018

De diepgaande hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht door minister van Justitie Koen Geens nadert stilaan haar eindpunt. Over het ontwerp van nieuw Wetboek van...

Lees verder

Vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

gezamenlijk advies - 30/11/2018

Lees verder

Referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie

advies - 24/10/2018

Lees verder

Alternatieve brandstoffen

gezamenlijk advies - 27/09/2018

Lees verder

Naar een coherentere boekhoudwetgeving

advies - 20/07/2018

Lees verder

4 ontwerpen van KB biociden - gewasbeschermingsmiddelen

gezamenlijk advies - 22/02/2018

Lees verder

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

gezamenlijk advies - 21/02/2018

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden