Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Omzetting richtlijn niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

advies - 22/09/2016

Lees verder

Het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing

advies - 19/07/2016

Lees verder

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

advies - 27/04/2016

Lees verder

Regelgevingsimpactanalyse en kwaliteit van de regelgeving

advies - 27/04/2016

Lees verder

De integratie van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, het Raadgevend Comité voor de postdiensten, het Observatorium van de Rechten op het internet en de Commissie voor de veiligheid van de Consumenten in de Centrale Raad voor het

advies - 24/02/2016

Lees verder

Het voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten

advies - 26/01/2016

Lees verder

Verwachtingen van de sociale partners t.a.v. het Belgische financiële systeem

advies - 21/10/2015

Lees verder

Omzetting van de nieuwe boekhoudrichtlijn

advies - 18/03/2015

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

advies - 25/02/2015

Lees verder

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

advies - 15/10/2014

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden