Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

De integratie van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, het Raadgevend Comité voor de postdiensten, het Observatorium van de Rechten op het internet en de Commissie voor de veiligheid van de Consumenten in de Centrale Raad voor het

advies - 24/02/2016

Lees verder

Het voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten

advies - 26/01/2016

Lees verder

Verwachtingen van de sociale partners t.a.v. het Belgische financiële systeem

advies - 21/10/2015

Lees verder

Omzetting van de nieuwe boekhoudrichtlijn

advies - 18/03/2015

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

advies - 25/02/2015

Lees verder

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

advies - 15/10/2014

Lees verder

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de leidingen te worden afgevoerd

advies - 15/10/2014

Lees verder

Advies over een ontwerp van integratie van de Raad voor het Verbruik, de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen en de Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

advies - 21/05/2014

Lees verder

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons

advies - 19/02/2014

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

advies - 23/10/2013

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden