Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s in België

advies - 07/10/2009

Lees verder

Advies over het actualisatiedocument 2009/2010 betreffende het programma voor de reductie van pesticiden en biociden

advies - 16/09/2009

Lees verder

Advies betreffende een ontwerp van kb tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen

advies - 17/06/2009

Lees verder

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verbod van het op de markt brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten

advies - 20/05/2009

Lees verder

Advies betreffende de Consultation paper van de Europese commissie over de herziening van de vierde en zevende jaarrekeningrichtlijn

advies - 20/05/2009

Lees verder

Advies betreffende de strategische prioriteiten van de fod Economie

advies - 20/05/2009

Lees verder

Advies betreffende het ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen en van het kb van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

advies - 01/04/2009

Lees verder

Advies betreffende de problematiek van de productnormen

advies - 02/08/1999

Lees verder

De economische en financiële informatie te verstrekken aan de ondernemingsraden

- 30/11/-0001

Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële informatie te verstrekken aan de ondernemingsradenHoofdstukken Algemene bepalingenDe...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden