Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Duurzaamheidsrapportering door ondernemingen

advies - 13/07/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over de omzetting in Belgisch recht van artikel 1, lid 4 van de richtlijn Duurzaamheidsrapportering door...

Lees verder

Boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen

advies - 13/07/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot...

Lees verder

Hervorming van de regeling inzake prijsindexeringsclausules

advies - 29/06/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen en de bijzondere raadgevende commissie Mededinging...

Lees verder

Exportverbod van bepaalde gevaarlijke chemische producten

advies - 27/03/2023

Op 27 maart 2023 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht over...

Lees verder

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen - Bescherming van de werknemers

advies - 20/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 20 december een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en...

Lees verder

Kosten voor de openbaarmaking van de neer te leggen jaarrekening en andere stukken

advies - 26/10/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft op 26 oktober 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt de openbaarmakingskosten van de jaarrekening en...

Lees verder

Geconsolideerde jaarrekening van (her)verzekeringsondernemingen

advies - 23/09/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 21 september 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat als doel heeft de regels omtrent de geconsolideerde...

Lees verder

Organisatiebeheersing Federaal Planbureau

advies - 28/04/2022

De CRB heeft op 28 april 2022 een advies goedgekeurd over de toepassing van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing op het Federaal Planbureau.Een advies van de CRB...

Lees verder

Collectieve onderhandelingen voor zelfstandigen zonder personeel

advies - 23/03/2022

Op 23 maart 2022 hebben de brc Mededinging en de CRB een advies uitgebracht over een ontwerp van richtsnoeren betreffende de toepassing van het mededingingsrecht van de EU op collectieve...

Lees verder

Omzetting van de ‘Klokkenluiderssrichtlijn’

advies - 30/11/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op 30 november 2021 een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders...

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden