Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Naar een vermindering van producten voor eenmalig gebruik

advies - 02/06/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven , de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over een ontwerp van...

Lees verder

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

advies - 18/05/2021

De CRB heeft op 18 mei 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over een nieuw ontwerp van norm. Dit ontwerp van norm...

Lees verder

De maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

advies - 30/03/2021

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben vernomen dat de ministerraad van 26 februari 2021, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies...

Lees verder

Evenredigheidsbeoordeling voor beroepsreglementeringen

advies - 15/04/2020

De CRB heeft op 15 april 2020 een advies goedgekeurd over het voorontwerp van wet inzake de evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de goedkeuring of de wijziging van een...

Lees verder

Single permit: voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

advies - 20/12/2019

In het kader van de structurele coördinatie tussen de federale en regionale adviesraden hebben de sociale partners zich samen gebogen over de Europese gecombineerde werkvergunning (ook:...

Lees verder

Bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

advies - 20/11/2019

De CRB heeft op 20 november 2019 op vraag van de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda een unaniem advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat Richtlijn (EU) 2017/828 in de...

Lees verder

Antiwitwaswetgeving en fraudebestrijding: het UBO-register

advies - 19/11/2019

Recent werden op Europees niveau een aantal nieuwe verplichtingen in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en fraude in het leven geroepen. Een van de belangrijkste nieuwe...

Lees verder

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

advies - 05/04/2019

In zijn advies van 24 oktober 2018 heeft de CRB een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de erkende referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie die hetzij in...

Lees verder

Naar een coherentere jaarrekeningwetgeving

advies - 17/12/2018

De diepgaande hervorming van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht door minister van Justitie Koen Geens nadert stilaan haar eindpunt. Over het ontwerp van nieuw Wetboek van...

Lees verder

Referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie

advies - 24/10/2018

Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden