Het sociaal-economisch overleg

het sociaal-economisch overleg
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

Zeven federale en regionale adviesraden vragen een betere samenwerking tussen de beleidsniveaus op het vlak van Energie-Klimaat
persbericht

Energie

11/06/2019

Zeven federale en regionale adviesraden vragen een betere samenwerking tussen de beleidsniveaus op het vlak van Energie-Klimaat

Zeven federale en regionale adviesraden vragen dat het toekomstig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan zorgt voor een structurele samenwerking op het vlak van energie- en klimaatbeleid tussen de verschillende beleidsniveaus


De EU-lidstaten moeten een geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) maken en dat overhandigen aan de Europese Commissie. De verschillende regeringen van ons land slaagden erin het ontwerp-NEKP tijdig (voor eind 2018) in te leveren bij de Commissie. Het definitieve NEKP moet tegen het einde van 2019 klaar zijn. 

Een groep van zeven federale en gewestelijke adviesraden maakte een advies over het ontwerp-NEKP. Deze raden vertegenwoordigen de civiele maatschappij in de brede zin op federaal en gewestelijke niveau (werkgeversorganisaties, vakbonden, milieu NGO’s, Noord-Zuid NGO’s academici...). In hun advies wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat het definitieve plan de structurele tekorten van de ontwerpversie zal wegwerken. Dat is nodig om te...

Lees verder
Studiedag over de digitalisering van het recht en de consumentenbescherming
Info

Digitalisering

29/05/2019

Studiedag over de digitalisering van het recht en de consumentenbescherming

Lees verder
Nieuwe wetgeving business-to-businessbescherming
artikel

Onrechtmatige bedingen

27/05/2019

Nieuwe wetgeving business-to-businessbescherming

Lees verder
De invoering van een koolstoftarifering in België
artikel

Energie

02/05/2019

De invoering van een koolstoftarifering in België

Lees verder
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties
artikel

Organisatie van de economie

13/05/2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties

Lees verder
Modelovereenkomst dienstverlening advocaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies
advies

Onrechtmatige bedingen

06/05/2019

Modelovereenkomst dienstverlening advocaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies

Lees verder
De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen
documentatienota

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

24/04/2019

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

Lees verder
Een sterke voedingsindustrie als motor van onze economie
Memorandum

Voeding

06/06/2019

Een sterke voedingsindustrie als motor van onze economie

Lees verder
Naar een verbeterde naleving van het mededingingsrecht
Info

Mededinging

29/05/2019

Naar een verbeterde naleving van het mededingingsrecht

Lees verder
Kan de thuisbezorging van kranten en tijdschriften door de concessiehouder bpost deels worden uitbesteed aan de dagbladhandelaars?
verslag

Papier

26/04/2019

Kan de thuisbezorging van kranten en tijdschriften door de concessiehouder bpost deels worden uitbesteed aan de dagbladhandelaars?

Lees verder


Aard van documenten
adviesgezamenlijk adviesverslagdocumentatienotaartikelnieuwspersberichtInfoExtern verslagMemorandum
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informaties. Cookies aanvaarden