Het sociaal-economisch overleg

het sociaal-economisch overleg
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties
artikel

Organisatie van de economie

13/05/2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de fiscale implicaties

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd op 28 februari 2019 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd en op 10 mei 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent een revolutie in het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht.

Aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn ook fiscale gevolgen verbonden. Bijgevolg werden er fiscale aanpassingen doorgevoerd via de wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook deze wet werd op 28 februari 2019 goedgekeurd.

Over het wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen vond op 29 januari 2019 een vergadering plaats met de auteurs van het wetsontwerp, de professoren De Broe (KUL) en Garabedian (ULB). Deze vergadering kaderde binnen de subcommissie Vennootschapsrecht van de Centrale Raad voor het...

Lees verder
Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe
advies

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

23/04/2019

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

Lees verder
De rol van de CRB in het energie- en klimaatdebat
nieuws

Energie

05/04/2019

De rol van de CRB in het energie- en klimaatdebat

Lees verder
De invoering van een koolstoftarifering in België
artikel

Energie

02/05/2019

De invoering van een koolstoftarifering in België

Lees verder
Modelovereenkomst dienstverlening advocaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies
advies

Onrechtmatige bedingen

06/05/2019

Modelovereenkomst dienstverlening advocaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies

Lees verder
De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen
documentatienota

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

24/04/2019

De financiering van hogegroeiondernemingen in België: resultaten enquête en focusgroepen

Lees verder
Aanbevelingen voor meer transparantie van diensten en tarieven bij begrafenisondernemingen
advies

Handelspraktijken

20/03/2019

Aanbevelingen voor meer transparantie van diensten en tarieven bij begrafenisondernemingen

Lees verder
Sectorcodes ter stimulering van innovatie in de voedingssector
advies

Handelspraktijken

20/03/2019

Sectorcodes ter stimulering van innovatie in de voedingssector

Lees verder
Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen
advies

Organisatie van de economie

05/04/2019

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

Lees verder
Kan de thuisbezorging van kranten en tijdschriften door de concessiehouder bpost deels worden uitbesteed aan de dagbladhandelaars?
verslag

Papier

26/04/2019

Kan de thuisbezorging van kranten en tijdschriften door de concessiehouder bpost deels worden uitbesteed aan de dagbladhandelaars?

Lees verder


Aard van documenten
adviesgezamenlijk adviesverslagdocumentatienotaartikelnieuwspersberichtInfoExtern verslagMemorandum
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informaties. Cookies aanvaarden