Het sociaal-economisch overleg

de sociaal-economische raadpleging
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025
advies

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

07/06/2021

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie een federaal plan voor duurzame ontwikkeling (FPDO) moet opstellen, dat bepaalt welke maatregelen moeten worden genomen om enerzijds de internationale verbintenissen, waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van België, en anderzijds de doelstellingen die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie van de federale regering voor duurzame ontwikkeling (tegen 2050) te verwezenlijken. Over het voorontwerp van FPDO 2021-2025, dat aan een openbare raadpleging is onderworpen, werd op 7 juni een gezamenlijk initiatiefadvies uitgebracht door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik.

 

   


Lees verder
Omzetting van de Europese richtlijnen inzake consumentenkoop
advies

Handelspraktijken

21/05/2021

Omzetting van de Europese richtlijnen inzake consumentenkoop

Lees verder
De digitale reuzen reguleren
advies

Mededinging

03/06/2021

De digitale reuzen reguleren

Lees verder
De adviesraden spreken zich uit over het luik «structurele hervormingen» van het Plan voor Herstel en Veerkracht
advies

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

12/04/2021

De adviesraden spreken zich uit over het luik «structurele hervormingen» van het Plan voor Herstel en Veerkracht

Lees verder
Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van  de financiële en boekhoudkundige gegevens
advies

Organisatie van de economie

18/05/2021

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

Lees verder
Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe
advies

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

19/04/2021

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

Lees verder
De prioriteiten om de opleiding en de werkgelegenheid tegen het jaar 2030 te verbeteren
advies

Bouw

10/05/2021

De prioriteiten om de opleiding en de werkgelegenheid tegen het jaar 2030 te verbeteren

Lees verder
Transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen
gezamenlijk advies

Leefmilieu

07/06/2021

Transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

Lees verder
Aandacht voor de impact van de hoge indirecte belastingen op grensaankopen
nieuws

Voeding

27/05/2021

Aandacht voor de impact van de hoge indirecte belastingen op grensaankopen

Lees verder
Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden
nieuws

Mobiliteit

31/05/2021

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

Lees verder
tag cloud
COVID-19


Type document
adviesgezamenlijk adviesverslagdocumentatienotaartikelnieuwsExtern verslagMemorandumGemeenschappelijke verklaringMethodologische notaDebat
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden