Het sociaal-economisch overleg

Organisatie van de economie

Advies over twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verw

advies - 25/05/2011

Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden