Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

De nieuwe federale enquête naar het woon-werkverkeer

advies - 19/02/2020

De nieuwe federale enquête naar het woon-werkverkeer
over hetzelfde onderwerp

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren en de federale en gewestelijke adviesraden

nieuws - 18/06/2024

Op 18 juni 2024 hielden de federale en gewestelijke adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, MORA, NAR) een overleg met de vier openbaarvervoeroperatoren over de integratie van het openbaar...

Lees verder

Informatieverstrekking uit de databank inzake woon-werkverkeer

advies - 17/04/2024

Op 17 april 2024 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit (KB). Dit ontwerp-KB strekt ertoe elke...

Lees verder

De editie 2024 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 27/03/2024

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête staat bekend...

Lees verder

Checklist inzake de veiligheid en het welzijn van de werknemer-fietsgebruiker

artikel - 27/02/2024

De fiets is het vervoermiddel waarvan het gebruik de afgelopen twee decennia in alle gewesten de sterkste stijging kent. Deze opwaarts trend wordt ook waargenomen in het kader van het...

Lees verder

Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen

advies - 20/09/2023

Gezien het tempo waarin het gebruik van het openbaar vervoer vandaag groeit, is het risico reëel dat de duurzame modal shift die nodig is om de klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken...

Lees verder

De veiligheid en het welzijn van de fietspendelaar

advies - 20/09/2023

In september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het federaal actieplan ter promotie van de fiets voor de periode 2021-2024. Dit plan, waarvan het eindevaluatierapport...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023

De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...

Lees verder

Dialoog tussen de openbaarvervoeroperatoren, de federale en de gewestelijke adviesraden

nieuws - 19/12/2022

Op woensdag 7 december 2022 hielden de zes sociaal-economische adviesraden (Brupartners, CESE Wallonie, CRB, NAR, SERV/MORA en WSRDG) een overleg met de vier operatoren van het openbaar vervoer...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 25/10/2022

Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. Een belangrijk deel van dit actieplan heeft betrekking op...

Lees verder

(Para)fiscale ingrepen voor een duurzamere en multimodale mobiliteit

artikel - 15/09/2022

Om tegen 2050 te kunnen evolueren naar een klimaatneutrale maatschappij, moet ons land de omslag naar een duurzame mobiliteit maken.  Worden de fiscaliteit en de parafiscaliteit betreffende...

Lees verder

Impact van de stijging van de brandstofprijzen op de woon-werkverplaatsingen

artikel - 15/09/2022

De forse stijging van de energieprijzen die het afgelopen jaar werd waargenomen, en die nog werd verscherpt door de oorlog in Oekraïne, heeft een aanzienlijke impact op de huishoudens en de...

Lees verder

Fiscaliteit en parafiscaliteit van het woon-werkverkeer

artikel - 15/09/2022

De federale regering zet binnen haar bevoegdheden en in samenwerking met de gewestregeringen in op een modal shift ten voordele van duurzame vervoersmodi. Een van de instrumenten waarover ze...

Lees verder

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 17/05/2022

Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. De in dit plan opgenomen acties sluiten aan bij de...

Lees verder

De editie 2021 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 11/05/2021

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête wordt de...

Lees verder

De coronacrisis en ons mobiliteitsgedrag

artikel - 23/11/2020

Begin dit jaar sloeg het coronavirus toe in ons land. Het virus en de maatregelen die genomen werden om de verspreiding ervan in te dijken, zorgden voor veranderingen in ons mobiliteitsgedrag....

Lees verder

Het woon-werkverkeer in België

artikel - 15/05/2020

Een vlotte toegang tot de economische poorten en tewerkstellingspolen is onontbeerlijk voor de werking van onze economie en het welzijn van de werknemers. Het hoeft dus niet te verbazen dat het...

Lees verder

Fietspendel zit in de lift

artikel - 15/05/2020

De sociale partners spannen zich via het sociaal overleg in om het woon-werkverkeer duurzamer en vlotter te laten verlopen. Getuige daarvan zijn de interprofessionele akkoorden (IPA’s) en...

Lees verder

Nieuw mobiliteitssysteem: CRB en NAR nodigen experts uit

nieuws - 18/09/2019

In de akkoorden die ze voor de periode 2019-2020 sloten, spraken de sociale partners af om in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) op middellange termijn...

Lees verder

De editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 29/05/2019

Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête wordt de...

Lees verder

FOD Mobiliteit en Vervoer stelt resultaten federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 voor

nieuws - 29/03/2019

Op 29 maart 2019 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de resultaten van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 besproken bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale...

Lees verder


Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden