Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Indicatoren van alternerende opleiding


Indicatoren van alternerende opleiding
over hetzelfde onderwerp

Visie van de sector over het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

advies - 17/06/2021

Onlangs hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, een advies (CRB 2021-1165) uitgebracht over het voorontwerp...

Lees verder

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

gezamenlijk advies - 07/06/2021

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie een federaal plan voor...

Lees verder

Indicatoren voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg

advies - 07/06/2021

Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de synthese-indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg...

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: advies van de CRB en de NAR over onderwijs en opleiding

advies - 29/09/2020

Heden 29 september 2020 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 4 van de VN betreffende...

Lees verder

CRB en NAR spreken zich uit over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

advies - 25/02/2020

Als bijdrage aan de toekomstige federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling en aan het toekomstig plan voor duurzame ontwikkeling hebben de CRB en de NAR, die zo een pioniersrol vervullen,...

Lees verder

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019

In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...

Lees verder

Initiatieven inzake duurzame ontwikkeling die het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft genomen

- 01/01/2019

In het kader van het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling werd aan de verschillende federale instellingen gevraagd een inventaris op te maken van de initiatieven inzake duurzame...

Lees verder

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

nieuws - 03/09/2018

In 2015 heeft de algemene vergadering van de Verenigde Naties het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 aangenomen. Dit programma bevat 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen...

Lees verder


Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden