Het sociaal-economisch overleg

Loononderhandelingen

Technisch verslag van het secretariaat 2020 over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling

verslag - 14/01/2021

Technisch verslag van het secretariaat 2020 over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling
over hetzelfde onderwerp

Verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 21/02/2024

Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...

Lees verder

Verslag 2023 over de loonkostenhandicap

verslag - 21/02/2024

De in 2017 herziene wet van 26 juli 1996 schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een verslag uitbrengt over de drie andere metingen van de loonhandicap:-     de absolute...

Lees verder

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023

verslag - 21/02/2024

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat over de maximaal beschikbare marges 2023

verslag - 21/02/2024

De op 19 maart 2017 herziene wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hieronder “de wet van 1996”) bepaalt...

Lees verder

De drie andere rapporten 2022 over de loonkosten

verslag - 21/12/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat 2022

verslag - 25/10/2022

Bij brief van 28 september 2022 heeft de regering aan de voorzitter van de CRB gevraagd de publicatiedatum van het Technisch verslag te vervroegen, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1996 tot...

Lees verder

Technisch verslag van het secretariaat 2021

verslag - 10/02/2022

Lees verder

De drie andere rapporten 2021 over de loonkosten

verslag - 09/02/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...

Lees verder

Wegwerking ex ante en ex post van de effecten van de taxshift uit de berekening van de ontwikkeling van de loonkosten

Methodologische nota - 04/02/2021

De taxshift van de federale regering omvat verschillende maatregelen om de belastingdruk op arbeid te verlagen en te verleggen naar andere belastinggrondslagen. Het doel is daarbij om arbeid beter...

Lees verder

Verslag 2020 over de loonkostenhandicap

verslag - 22/01/2021

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, die in maart 2017 werd herzien, heeft het...

Lees verder

Verslag 2020 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen

verslag - 22/01/2021

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...

Lees verder

De vier verslagen 2020 over de loonkosten

verslag - 22/01/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceert vandaag drie verslagen voor de interprofessionele loononderhandelingen die binnen de Groep van 10 worden gevoerd. Ze zijn een aanvulling op het...

Lees verder

Verslag 2020 over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 22/01/2021

Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...

Lees verder

Aanpassing van de reeks van de uurloonkosten in België 1996-2001 ingevolge de herziening van de nationale rekeningen wat de raming van zwartwerk betreft

Methodologische nota - 20/10/2020

In overeenstemming met de definities van het Europees Systeem van Rekeningen bestaat een van de doelstellingen van de nationale boekhouding erin een volledig beeld te geven van de economische...

Lees verder

Opstelling van vooruitzichten m.b.t. de uurloonkosten voor de privésector in de referentielanden

Methodologische nota - 12/03/2020

De vooruitzichten m.b.t de loonkosten in de referentielanden van de prognose-instellingen die in het kader van het Technisch verslag werden geraadpleegd, hebben niet noodzakelijk allemaal...

Lees verder

Verslag 2019 over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 12/03/2020

Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...

Lees verder

Verslag 2019 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen

verslag - 12/03/2020

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...

Lees verder

Verslag 2019 over de loonkostenhandicap

verslag - 12/03/2020

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, die in maart 2017 werd herzien, heeft het...

Lees verder

Technisch verslag 2019 over de maximaal beschikbare marge voor de ontwikkeling van de loonkosten

verslag - 12/03/2020

Het secretariaat van de CRB heeft zijn Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling gepubliceerd.De wet van 1996 schrijft voor dat het secretariaat van de CRB...

Lees verder

De CRB publiceert vier verslagen over de loonkosten

verslag - 12/03/2020

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven publiceert vandaag vier verslagen over de loonkosten. Deze verslagen actualiseren de informatie van de vier verslagen die begin 2019 werden gepubliceerd met...

Lees verder

De bouw van een reeks over de loonsubsidies in Frankrijk van 1996 tot 2017

Methodologische nota - 11/04/2019

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien, schrijft voor dat de Centrale Raad voor het...

Lees verder

Gebruikte methodologie in het Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling

Methodologische nota - 17/01/2019

Elk jaar in januari publiceert het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Hoewel het...

Lees verder

De meting van de loonindexering in de privésector

Methodologische nota - 17/01/2019

Net als de indexeringsvooruitzichten voor de volgende twee jaar is ook de in het verleden waargenomen loonindexering in de privésector belangrijk om de maximaal beschikbare marge te...

Lees verder

De berekening van de loonkloof

Methodologische nota - 17/01/2019

Zoals wordt uiteengezet in het Technisch verslag 2018, hebben niet alle vooruitzichten van de instellingen die voor de drie referentielanden worden gebruikt noodzakelijkerwijs betrekking op de...

Lees verder

Definitie van de privésector

documentatienota - 17/01/2019

De wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen is van toepassing op de privésector. De wet omschrijft het gebied van de...

Lees verder

De aggregatie van de vooruitzichten met betrekking tot de uurloonkosten

Methodologische nota - 24/10/2017

Elk jaar in januari publiceert het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Het verslag...

Lees verder

Verslag Werkgelegenheid en Concurrentievermogen 2016 - Deel 1

advies - 10/01/2017

Bevat het technisch verslag van het secretariaat 2016 van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de maximaal beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling en de loonkostenhandicap.

Lees verder


Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden