Het sociaal-economisch overleg

Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd

nieuws - 17/01/2022

De ministerraad heeft het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd
over hetzelfde onderwerp

Herstelbaarheids- en levensduurindex

gezamenlijk advies - 16/11/2022

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben op 15 november 2022 een advies goedgekeurd over een...

Lees verder

Dialoog met de federale beleidscellen over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

nieuws - 14/09/2021

Op 10 september 2021 vond tussen de beleidscellen van de ministers van Economie en van Leefmilieu en de leden van Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling...

Lees verder

Ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

gezamenlijk advies - 15/07/2021

Hoe evolueren naar een duurzame samenleving met een grondstoffenefficiënte en competitieve economie? Hoe kan België een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie?Om deze...

Lees verder

Naar een vermindering van producten voor eenmalig gebruik

gezamenlijk advies - 02/06/2021

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over een ontwerp van...

Lees verder

Gedachtewisseling met drie federale ministers over de circulaire economie

nieuws - 02/02/2021

Op 27 januari 2021 en op 1 februari 2021 waren de drie federale ministers die bevoegd zijn voor circulaire economie om de beurt te gast op een virtuele vergadering met de leden van de Centrale Raad...

Lees verder

Geplande veroudering, een oneerlijke handelspraktijk

gezamenlijk advies - 27/04/2020

De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben op vrijdag 24 april 2020 na een elektronische goedkeuringsprocedure een advies uitgebracht inzake geplande veroudering. Het advies kwam er op verzoek van...

Lees verder

Europese Commissie stelt actieplan circulaire economie voor

nieuws - 11/03/2020

Op 11 maart 2020 stelde de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie vast. Die vormt een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, de nieuwe Europese...

Lees verder

Gemeenschappelijke bijdrage van de CRB en de FRDO aan een federaal actieplan voor de circulaire economie

gezamenlijk advies - 19/02/2020

Op Europees niveau werd eind vorig jaar de Green Deal gepresenteerd, die de beleidsbeslissingen de komende jaren zal sturen. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is de transitie naar een...

Lees verder

Geboekte vooruitgang voor de circulaire economie in België

documentatienota - 12/07/2019

Net als de rest van de wereld wordt België geconfronteerd met grote milieu-uitdagingen, waaronder de klimaatverandering, de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en het verlies aan...

Lees verder

De transitie naar een circulaire economie versnellen

nieuws - 01/07/2019

Sociale partners roepen alle beleidsniveaus op om de transitie naar een circulaire economie te versnellenIn een gezamenlijke brief aan de (in)formateurs van de volgende federale en gewestregeringen...

Lees verder

Samen met de overheid werken aan een sterke circulaire waardeketen van de papier-, grafische en uitgeverijsector

advies - 14/03/2017

Lees verder

Het voorstel van federale maatregelen ter versterking van de circulaire economie

advies - 22/09/2016

Lees verder

Naar een Belgische circulaire economie die kwaliteitsvolle jobs en toegevoegde waarde creëert – focus op recyclage

advies - 24/02/2016

Lees verder


Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden