Het sociaal-economisch overleg

Mobiliteit

Het ontwerp van spoorvisie 2040

advies - 09/03/2022

Het ontwerp van spoorvisie 2040
over hetzelfde onderwerp

Ontmoeting met de deskundigen van de cel Spoor van de federale minister van mobiliteit

nieuws - 27/03/2023

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) hebben op 27 maart een ontmoeting gehad met de deskundigen van de...

Lees verder

Naar nieuwe beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

advies - 13/07/2022

Op 6 mei 2022 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de spoorvisie 2040, die er onder meer op gericht is om tegen 2040 een modaal treinaandeel te realiseren van 15 % voor het binnenlandse...

Lees verder

Basisprincipes voor de spoorvisie 2040

advies - 21/12/2021

Op dit moment werkt de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet volop aan de spoorvisie 2040 die in het federaal regeerakkoord werd aangekondigd. Deze visie zal het kader vormen voor het...

Lees verder

De toekomstige rol van de NMBS en Infrabel

documentatienota - 15/09/2021

Op 29 juni 2021 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit waarin ze specifieke punten naar voren schuiven die ze in de nieuwe...

Lees verder

Dialoog met minister Gilkinet over het advies “Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel”

nieuws - 30/06/2021

Op 30 juni 2021 vond tussen minister Gilkinet en de leden van de twee Raden een gedachtewisseling plaats over het advies “Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel” van de...

Lees verder

Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel

advies - 29/06/2021

Op 2 april 2021 hechtte de federale regering haar goedkeuring aan “voorafgaande specificaties” die bedoeld zijn om de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten voor de NMBS...

Lees verder

Dialoog met minister Gilkinet naar aanleiding van het advies betreffende het luik “Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht

nieuws - 05/05/2021

In het advies over het luik "Structurele hervormingen” van het Plan voor Herstel en Veerkracht spraken de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) de...

Lees verder

De toekomst van de Belgische spoorwegen

artikel - 02/02/2021

Sinds 12 december 2020 kan elke erkende spooroperator voor het eerst in de geschiedenis rijpaden aanvragen om reizigers te vervoeren op het Belgische spoornetwerk. Dat is een gevolg van het vierde...

Lees verder

Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022van de NMBS

advies - 23/05/2018

Lees verder

Krachtlijnen voor het toekomstige beheerscontract van Infrabel

advies - 25/10/2017

Lees verder

De componenten van het spoorbeleid in België

artikel - 29/10/2015

In het kader van de werkzaamheden die ze aan het spoorvervoer wijden, hebben de sociale partners die zitting hebben in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven  de wens geuit om zicht te...

Lees verder

Advies in het vooruitzicht van de onderhandelingen over de toekomstige beheersovereenkomsten van de NMBS en van Infrabel

advies - 22/04/2015

Lees verder

Advies m.b.t. elementen die van belang zijn bij de opstelling van de volgende beheerscontracten van de NMBS, de NMBS-holding en Infrabel

advies - 30/05/2007

Lees verder


Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden