Het sociaal-economisch overleg

Tags

tag cloud
COVID-19
verbruik - Handelspraktijken

Opvolging van de brief aan minister Muylle waarin werd gepleit voor een versoepeling van de regel om alleen te gaan winkelen

nieuws - 24/08/2020
Naar aanleiding van de erg teleurstellende omzetcijfers die de handelaars tijdens deze soldenperiode hebben geboekt, vroeg  de brc Verbruik in haar brief van 5 augustus 2020 aan de federale...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Impact van COVID-19 op de financiƫle sector

nieuws - 05/08/2020
Met de financiële crisis van 2008 nog vers in het geheugen, is het logisch dat velen zich zorgen maken over de impact van COVID-19 op de financiële sector. Om inzicht te geven in de mate...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Planbureau stelt economische vooruitzichten voor aan de CRB

nieuws - 05/08/2020
Het uitzonderlijke karakter van de economische schok die COVID-19 teweegbracht, met een enorme impact op zowel de vraag- als de aanbodzijde van de economie, maakt het erg moeilijk om de gevolgen...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Consumentenorganisaties en professionele organisaties pleiten voor een versoepeling van de verplichting om alleen te gaan winkelen

nieuws - 05/08/2020
Op 1 augustus zijn de zomersolden 2020 van start gegaan. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de Nationale Veiligheidsraad echter op 27 juli 2020 beslist dat voortaan –...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De schatting van de impact van COVID-19 op de economie: overzicht per instelling

documentatienota - 30/07/2020
Hoewel het duidelijk is dat COVID-19 een ongeziene schokgolf veroorzaakt doorheen de wereldeconomie, heerst er veel discussie over de precieze impact ervan. De gebruikelijke economische modellen,...
Lees verder
sectoren - Distributie

Opvolging van de distributiesector tijdens de coronacrisis

verslag - 15/07/2020
Het lijdt geen twijfel dat de coronapandemie permanente schade heeft aangericht aan het Belgisch economisch weefsel. In dit verslag tracht het secretariaat van de Centrale Raad voor het...
Lees verder
sectoren - Voeding

Opvolging van de voedingssector tijdens de coronacrisis

verslag - 29/05/2020
De NBB en het VBO coördineren samen met de diverse federaties van ondernemingen en zelfstandigen (in het bijzonder BECI, UNIZO, UWE en VOKA) een wekelijkse enquête. De bedoeling is om na...
Lees verder
verbruik - Digitalisering

Digitale contacttracing: de gebruiker moet worden beschermd

advies - 06/05/2020
België wordt geconfronteerd met een gezondheidscrisis waardoor het zijn bevolking een aantal inperkingsmaatregelen heeft moeten opleggen. Sinds 4 mei is België echter een periode van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Verlenging van de verkoop van winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

gezamenlijk advies - 29/04/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure samen een unaniem advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8...
Lees verder
mededinging - Mededinging

Staatssteun in tijden van coronavirus

artikel - 20/04/2020
COVID-19 bracht in zijn kielzog een grote sociaal-economische schok teweeg in België. Om deze negatieve impact op te vangen, is België begonnen met maatregelen te nemen, onder meer via...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden