Het sociaal-economisch overleg

verslag

sectoren - Bouw

Conjunctuur bouw juni 2024

verslag - 09/07/2024
De woningbouw en de renovatiesector verkeren nog altijd in crisis in België. Hoewel de prijzen van bouwmaterialen en de rentevoeten zich hebben gestabiliseerd, beperken de huidige...
Lees verder
sectoren - Voeding

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024

verslag - 31/05/2024
In 2022 creëert de sector van voeding en dranken 9,8 miljard euro toegevoegde waarde, wat 2% vertegenwoordigt van de totale toegevoegde waarde van de Belgische economie. De...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Relancestrategie - Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen - Jaarlijkse evaluatie

verslag - 31/05/2024
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
sectoren - Papier

De conjunctuur in de papier-, grafische en uitgeverijensector

verslag - 24/04/2024
Dit verslag bevat een 6-maandelijkse update van de statistieken over de conjunctuur in de papier-, grafische en uitgeverijensector. Dit opvolgingsverslag vormt een aanvulling op het uitgebreid...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Overheidsfinanciën

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/04/2024
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zijn rapport over de situatie van de openbare financiën in België gepubliceerd.Dit rapport biedt een grondige analyse van verschillende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Beroepsloopbanen in België: problemen en diagnose

verslag - 22/02/2024
Artikel 5 van de wet van 2017 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bepaalt dat een analyse van de impact van de loonniveaus op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Technisch verslag van het secretariaat over de maximaal beschikbare marges 2023

verslag - 21/02/2024
De op 19 maart 2017 herziene wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hieronder “de wet van 1996”) bepaalt...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023

verslag - 21/02/2024
De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Verslag 2023 over de loonkostenhandicap

verslag - 21/02/2024
De in 2017 herziene wet van 26 juli 1996 schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een verslag uitbrengt over de drie andere metingen van de loonhandicap:-     de absolute...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 21/02/2024
Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden