Het sociaal-economisch overleg

Filteren op commissies
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De multimodaliteit verder ontwikkelen

- 20/09/2023
In haar regeerakkoord spreekt de federale regering haar intentie uit om binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewesten in te zetten op een zachte, collectieve en multimodale mobiliteit. Deze...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een duurzame modal shift in het woon-werkverkeer realiseren

- 20/09/2023
De federale regering streeft binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewestregeringen naar een modal shift ten voordele van duurzame vervoermodi. De sociale partners dragen tot deze doelstelling bij...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De spoorvisie 2040 concretiseren

- 20/09/2023
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlandse...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Informatie door de ondernemingen te verstrekken

- 01/12/2020
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft reeds lang een bijzondere bevoegdheid met betrekking tot de economische en financiële informatie die moet worden verstrekt aan de leden van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Economische en financiële informatie te verstrekken ondernemingsraden en CPBW’s

- 01/12/2020
Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële informatie te verstrekken aan de ondernemingsradenHoofdstukken Algemene bepalingenDe...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Voorstelling

Opdrachten, samenstelling en interne werking

- 15/05/2020
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.Sinds de inwerkingtreding van Boek XIII...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Voorstelling

Strategisch programma

- 02/01/2020
Om zijn werkzaamheden van een kader te voorzien en ze betekenis te geven, heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) voor zichzelf een strategisch programma opgesteld, waarvan de details...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Voorstelling

Interprofessionele akkoorden, diverse verklaringen en basisteksten van de sociaal-economische raadplegingen

- 02/01/2019
U vindt hier (in omgekeerde chronologische volgorde) een aantal nuttige documenten voor een beter begrip van de sociaal-economische raadplegingen uit zowel historisch als structureel oogpunt.Onder...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Voorstelling

Initiatieven inzake duurzame ontwikkeling die het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft genomen

- 01/01/2019
In het kader van het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling werd aan de verschillende federale instellingen gevraagd een inventaris op te maken van de initiatieven inzake duurzame...
Lees verder
-

Bestanden

- 11/09/2001
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden