Het sociaal-economisch overleg

Filteren op commissies
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Minimumloon

- 17/06/2024
Het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) vormt de ondergrens voor het loon van een werknemer in de privésector in België. Het wordt vastgesteld via collectieve...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Lonen en levensomstandigheden

- 17/06/2024
Het loon uit arbeid vormt het grootste deel van de inkomens van de huishoudens. Werken vormt dus de beste garantie voor bescherming van de inkomens en voor bescherming tegen armoede.In België...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Lonen en concurrentievermogen

- 17/06/2024
De loonkosten vormen een van de factoren die het concurrentievermogen van de ondernemingen beïnvloeden. De in 2017 herziene wet van 1996 heeft tot doel ervoor te zorgen dat de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Verdeling van de toegevoegde waarde

- 17/06/2024
De door de ondernemingen gegenereerde toegevoegde waarde stemt overeen met de rijkdom die in een economie wordt gecreëerd. De toegevoegde waarde dient om de werknemers en de kapitaalhouders te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Een duurzame modal shift in het woon-werkverkeer realiseren

- 22/04/2024
De federale regering streeft binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewestregeringen naar een modal shift ten voordele van duurzame vervoermodi. De sociale partners dragen tot deze doelstelling bij...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De multimodaliteit verder ontwikkelen

- 04/01/2024
In haar regeerakkoord spreekt de federale regering haar intentie uit om binnen haar bevoegdheden en i.s.m. de gewesten in te zetten op een zachte, collectieve en multimodale mobiliteit. Deze...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De spoorvisie 2040 concretiseren

- 20/09/2023
In haar spoorvisie 2040 is de federale regering duidelijk over haar langetermijnambities voor de Belgische spoorwegen: tegen 2040 moet het modale aandeel van de trein 15% van het binnenlandse...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Informatie door de ondernemingen te verstrekken

- 01/12/2020
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft reeds lang een bijzondere bevoegdheid met betrekking tot de economische en financiële informatie die moet worden verstrekt aan de leden van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Economische en financiële informatie te verstrekken ondernemingsraden en CPBW’s

- 01/12/2020
Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële informatie te verstrekken aan de ondernemingsradenHoofdstukken Algemene bepalingenDe...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Voorstelling

Opdrachten, samenstelling en interne werking

- 15/05/2020
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.Sinds de inwerkingtreding van Boek XIII...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden