Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023
Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023
De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De productiviteit in tijden van gezondheids- en energiecrisissen

advies - 21/12/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft onlangs zijn advies over het jaarverslag 2022 van de Nationale Raad voor de Productiviteit (NRP) goedgekeurd. Het advies zal aan het verslag van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

advies - 20/12/2022
Op 20 december 2022 brachten de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem advies uit over het recente tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen - Bescherming van de werknemers

advies - 20/12/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 20 december een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en...
Lees verder
onrechtmatige bedingen - Onrechtmatige bedingen

Oekraïnecrisis: bepaalde clausules in de agro-voedingsketen

advies - 15/12/2022
De Minister van Middenstand, KMO’s, en Landbouw, de heer David Clarinval, vroeg de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen om advies omtrent een viertal soorten clausules in...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022
In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...
Lees verder
verbruik - Financiële diensten

Beperkingen bij de commercialisering van virtuele munten bij consumenten

advies - 21/11/2022
Sinds enkele jaren worden virtuele munten sterk gepromoot bij het grote publiek, zowel via klassieke marketingkanalen als via sociale netwerken of applicaties. Daarbij wordt soms een beroep gedaan...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en kmo’s

advies - 21/11/2022
De brc Verbruik heeft op 21 november 2022 een advies aangenomen over een voorontwerp van wet dat richtlijn (EU) 2020/1828 omzet en daartoe de bestaande nationale regeling over collectieve...
Lees verder
sectoren - Bouw

Naar duurzamere overheidsopdrachten die de activiteit en de lokale werkgelegenheid ondersteunen

advies - 03/11/2022
Op 19 november 2021 keurde de ministerraad de nota over het federaal aankoopbeleid 2021-2023 en een gemeenschappelijk actieplan ter verbetering van de toegang van kmo’s tot...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden