Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Toepassing van het KB van 1973 op ondernemingen naar buitenlands recht

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een adviesvraag van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (fod Waso) over de toepassing van het KB van 1973 op...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Naar een eenvoudigere en duidelijke energiefactuur

advies - 06/07/2021
De bijzondere raadgevende commissie Verbruik (brc) heeft op 6 juli 2021 het advies ‘Naar een eenvoudigere en duidelijkere energiefactuur’ (CRB 2021- ) goedgekeurd. Het advies heeft...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar nieuwe beheerscontracten voor de NMBS en Infrabel

advies - 29/06/2021
Op 2 april 2021 hechtte de federale regering haar goedkeuring aan “voorafgaande specificaties” die bedoeld zijn om de onderhandelingen over de toekomstige beheerscontracten voor de NMBS...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 29/06/2021
In de eerste helft van 2022 zal de NMBS haar productengamma uitbreiden met “Flex Abonnementen” om in te spelen op de gewijzigde mobiliteitsvraag als gevolg van het toegenomen telewerk...
Lees verder
sectoren - Papier

Visie van de sector over het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

advies - 17/06/2021
Onlangs hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Nationale Arbeidsraad en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, een advies (CRB 2021-1165) uitgebracht over het voorontwerp...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Indicatoren voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg

advies - 07/06/2021
Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over de synthese-indicator voor de kwaliteit van werk en van het collectief overleg...
Lees verder
mededinging - Mededinging

De digitale reuzen reguleren

advies - 03/06/2021
Na een schriftelijke procedure en twee hoorzittingen met prof. de Streel (UNamur) heeft de brc Mededinging op 3 juni 2021 een unaniem initiatiefadvies goedgekeurd over het voorstel voor een...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Omzetting van de Europese richtlijnen inzake consumentenkoop

advies - 21/05/2021
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik keurde op 21 mei 2021 via een elektronische procedure een advies goed met als titel “Omzetting van de Europese richtlijnen inzake...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

advies - 18/05/2021
De CRB heeft op 18 mei 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over een nieuw ontwerp van norm. Dit ontwerp van norm...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden