Het sociaal-economisch overleg

advies

mededinging - Mededinging

Hervorming van de regeling inzake prijsindexeringsclausules

advies - 20/11/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de bijzondere raadgevende commissie Mededinging hebben op 20 november 2023, met inachtneming van hun...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Werkgelegenheid, onderwijs en opleiding in het kader van de Conferentie voor een rechtvaardige transitie

advies - 07/11/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad verstrekken in dit advies de sleutelpunten inzake werkgelegenheid, onderwijs en opleiding om input te leveren voor de Conferentie...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Pyrotechnische artikelen

advies - 18/10/2023
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft in haar advies van 18 oktober 2023 haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt in de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 04/10/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 4 oktober 2023 een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Publiciteit inzake biociden

advies - 26/09/2023
De brc Verbruik heeft op 26 september 2023 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Het advies van de brc...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Niet-afwervingsbeding in het kader van uitzendarbeid

advies - 26/09/2023
Het niet-afwervingsbeding is een beding dat wordt ingevoegd in een commercieel contract dat twee ondernemingen bindt. Het heeft tot doel de knowhow van een onderneming te beschermen door te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De veiligheid en het welzijn van de fietspendelaar

advies - 20/09/2023
In september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het federaal actieplan ter promotie van de fiets voor de periode 2021-2024. Dit plan, waarvan het eindevaluatierapport...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen

advies - 20/09/2023
Gezien het tempo waarin het gebruik van het openbaar vervoer vandaag groeit, is het risico reëel dat de duurzame modal shift die nodig is om de klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Hervorming van de Europese economische governance

advies - 20/09/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Saneringsprocedure en hervorming van de collectieve schuldenregeling

advies - 06/09/2023
Op 6 september 2023 heeft de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet betreffende de nieuwe saneringsprocedure en hervorming van de collectieve...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden