Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Geconsolideerde jaarrekening van (her)verzekeringsondernemingen

advies - 23/09/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 21 september 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat als doel heeft de regels omtrent de geconsolideerde...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Digitalisering

Naar een verdere uitbouw van de eBox

advies - 22/09/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 21 september 2022 een gezamenlijk advies uitgebracht omtrent de verdere uitbouw van elektronische uitwisseling van...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Pyrotechnische artikelen

advies - 13/09/2022
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft in haar advies van 9 september 2022 haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van koninklijk besluit dat enkele wijzigingen aanbrengt in de...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Consumenten en de bouwsector

advies - 12/09/2022
In dit advies, dat het voorwerp was van talrijke discussies door het extreem gevoelige onderwerp, is de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik het unaniem eens over de vaststelling dat...
Lees verder
verbruik - Financiële diensten

Beperkende voorwaarden bij commercialisering van multimediaverzekerings-overeenkomsten

advies - 15/07/2022
Op vraag van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik op 15 juli 2022 een advies uitgebracht over een ontwerpreglement...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar nieuwe beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

advies - 13/07/2022
Op 6 mei 2022 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de spoorvisie 2040, die er onder meer op gericht is om tegen 2040 een modaal treinaandeel te realiseren van 15 % voor het binnenlandse...
Lees verder
onrechtmatige bedingen - Onrechtmatige bedingen

Schulden van de consument

advies - 08/07/2022
Op 4 en 8 juli hebben respectievelijk de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige bedingen en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik een advies uitgebracht over het voorontwerp van wet...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Deur-aan-deurverkoop van energiecontracten

advies - 20/06/2022
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik heeft op 20 juni 2022 een advies goedgekeurd met betrekking tot een eventueel ontwerp van koninklijk besluit betreffende de deur-aan-deurverkoop...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Toegankelijkheids- voorschriften voor producten en diensten

advies - 18/05/2022
Op vraag van de algemene directie Economische inspectie (FOD Economie) heeft de bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik op 18 mei 2022 een advies uitgebracht  over een voorontwerp van...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Beveiliging van liften

advies - 16/05/2022
De bijzondere raadgevende commissie (brc) Verbruik keurde op 16 mei 2022 via een elektronische procedure een advies goed over het gewijzigde koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden