Het sociaal-economisch overleg

advies

verbruik - Leefmilieu

Benaming en kenmerken van met ethanol verrijkte benzine

advies - 31/07/2019
Op 29 juli 2019 keurde de plenaire vergadering van de brc Verbruik het ontwerpadvies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van met ethanol verrijkte...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Brexit

advies - 12/07/2019
Op 29 maart 2019 zou het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. De Belgische sociale partners zijn sterk begaan met het verloop van de brexit. Het VK is immers een zeer belangrijke...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Energie-Klimaat: adviesraden pleiten voor betere samenwerking tussen beleidsniveaus

advies - 11/06/2019
Zeven federale en regionale adviesraden vragen dat het toekomstig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan zorgt voor een structurele samenwerking op het vlak van energie- en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De editie 2020 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 29/05/2019
Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête wordt de...
Lees verder
onrechtmatige bedingen - Onrechtmatige bedingen

Modelovereenkomst dienstverlening advocaat van de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies

advies - 06/05/2019
Net zoals bij de Orde van Vlaamse Balies al een tijdje geleden het geval was (zie het advies nr. 20 van 5 mei 2006), heeft de Orde van Franstalige en Duitstalige Balies een model van algemene...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale partners spreken zich uit over de verdeling van de welvaartsenveloppe

advies - 23/04/2019
Op 23 april 2019 hebben de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) zich -...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

advies - 05/04/2019
In zijn advies van 24 oktober 2018 heeft de CRB een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de erkende referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie die hetzij in...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Het Nationaal Hervormingsprogramma van België voor 2019

advies - 20/03/2019
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben zopas in de vorm van een advies hun bijdragen aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 goedgekeurd. Net als...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Aanbevelingen voor meer transparantie van diensten en tarieven bij begrafenisondernemingen

advies - 20/03/2019
Op 20 maart 2019 keurde de plenaire vergadering van de brc Verbruik het ontwerp van advies betreffende de transparantie van diensten en tarieven in de sector van de begrafenisondernemingen goed.Van...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Sectorcodes ter stimulering van innovatie in de voedingssector

advies - 20/03/2019
Op 20 maart 2019 keurde de plenaire vergadering van de brc Verbruik het ontwerp van advies over een ontwerp van koninklijk besluit inzake de erkenning van sectorcodes betreffende de benaming van...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden