Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Advies over vier ontwerpteksten betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

advies - 21/12/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod milieuvriendelijke detergentia

advies - 15/09/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen

advies - 15/09/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt br

advies - 23/06/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole van de beroepsactiviteit van de bedrijfsrevisoren

advies - 23/06/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Advies m.b.t een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 juli 1962

advies - 23/06/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies betreffende het voorontwerp van koninklijk besluit op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en d

advies - 24/03/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies betreffende de Consultation Paper van de Europese Commissie over de toepassing van de internationale financiële rapporteringsstandaarden

advies - 24/03/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen

advies - 24/02/2010
Lees verder
mededinging - Mededinging

Advies over de invoering van strafsancties in het Belgisch mededingingsrecht

advies - 04/02/2010
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden