Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Advies betreffende de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2010

advies - 26/01/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuit

advies - 20/01/2010
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende opheffing van de bepalingen met betrekking tot de etikettering van spuitbussen die geen stoffen bevatten die de ozonlaag afbreken

advies - 20/01/2010
Lees verder
sectoren - Bouw

Tweede advies betreffende de hervorming van de prijslijst voor de bouwmaterialen

advies - 14/12/2009
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Advies over maatregelen ter bevordering van de inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt

advies - 07/10/2009
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s in België

advies - 07/10/2009
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over het ontwerp van normen inzake de kwaliteit

advies - 07/10/2009
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over het actualisatiedocument 2009/2010 betreffende het programma voor de reductie van pesticiden en biociden

advies - 16/09/2009
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Advies betreffende het wettelijke kader voor de werkgeversbijdrage in de verplaatsesingskosten van de werknemers

advies - 14/07/2009
Lees verder
mededinging - Mededinging

Advies over het jaarverslag 2008 van de Algemene Directie Mededinging van de fod Economie

advies - 06/07/2009
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden