Het sociaal-economisch overleg

Methodologische nota

centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Wegwerking ex ante en ex post van de effecten van de taxshift uit de berekening van de ontwikkeling van de loonkosten

Methodologische nota - 04/02/2021
De taxshift van de federale regering omvat verschillende maatregelen om de belastingdruk op arbeid te verlagen en te verleggen naar andere belastinggrondslagen. Het doel is daarbij om arbeid beter...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Aanpassing van de reeks van de uurloonkosten in België 1996-2001 ingevolge de herziening van de nationale rekeningen wat de raming van zwartwerk betreft

Methodologische nota - 20/10/2020
In overeenstemming met de definities van het Europees Systeem van Rekeningen bestaat een van de doelstellingen van de nationale boekhouding erin een volledig beeld te geven van de economische...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Indicatoren van alternerende opleiding

Methodologische nota - 06/10/2020
Via een alternerende opleiding kunnen leerlingen beroepsvaardigheden verwerven door een opleiding in een onderwijsinstelling of in een opleidingsinstelling te combineren met een stage op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Opstelling van vooruitzichten m.b.t. de uurloonkosten voor de privésector in de referentielanden

Methodologische nota - 12/03/2020
De vooruitzichten m.b.t de loonkosten in de referentielanden van de prognose-instellingen die in het kader van het Technisch verslag werden geraadpleegd, hebben niet noodzakelijk allemaal...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De bouw van een reeks over de loonsubsidies in Frankrijk van 1996 tot 2017

Methodologische nota - 11/04/2019
De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien, schrijft voor dat de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De berekening van de loonkloof

Methodologische nota - 17/01/2019
Zoals wordt uiteengezet in het Technisch verslag 2018, hebben niet alle vooruitzichten van de instellingen die voor de drie referentielanden worden gebruikt noodzakelijkerwijs betrekking op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De meting van de loonindexering in de privésector

Methodologische nota - 17/01/2019
Net als de indexeringsvooruitzichten voor de volgende twee jaar is ook de in het verleden waargenomen loonindexering in de privésector belangrijk om de maximaal beschikbare marge te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

Gebruikte methodologie in het Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling

Methodologische nota - 17/01/2019
Elk jaar in januari publiceert het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Hoewel het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De aggregatie van de vooruitzichten met betrekking tot de uurloonkosten

Methodologische nota - 24/10/2017
Elk jaar in januari publiceert het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een Technisch verslag over de maximaal beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling. Het verslag...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loononderhandelingen

De loonsubsidies in de niet-marktsector

Methodologische nota - 01/03/2017
Dit methodologische nota is enkel beschikbaar in het Frans.
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden