Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Informatieverstrekking uit de databank inzake woon-werkverkeer

advies - 17/04/2024
Op 17 april 2024 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit (KB). Dit ontwerp-KB strekt ertoe elke...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Akkoord over een hogere terugbetaling van de treinabonnementen voor de werknemers

advies - 08/04/2024
Op 8 april 2024 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao nr. 19/11 tot wijziging van de cao nr. 19/9 gesloten. Deze cao heeft tot gevolg dat de forfaitaire bedragen van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De editie 2024 van de federale diagnostiek woon-werkverkeer

advies - 27/03/2024
Sinds 2005 zijn alle Belgische werkgevers met meer dan 100 werknemers wettelijk verplicht om driejaarlijks een enquête over het woon-werkverkeer uit te voeren. Deze enquête staat bekend...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De prijzen van de abonnementen van de NMBS vanaf 1 februari 2024

advies - 30/01/2024
Op 1 februari 2024 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad op 30...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De veiligheid en het welzijn van de fietspendelaar

advies - 20/09/2023
In september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het federaal actieplan ter promotie van de fiets voor de periode 2021-2024. Dit plan, waarvan het eindevaluatierapport...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen

advies - 20/09/2023
Gezien het tempo waarin het gebruik van het openbaar vervoer vandaag groeit, is het risico reëel dat de duurzame modal shift die nodig is om de klimaatdoelstellingen te kunnen verwezenlijken...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023
Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023
De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022
In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar nieuwe beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

advies - 13/07/2022
Op 6 mei 2022 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de spoorvisie 2040, die er onder meer op gericht is om tegen 2040 een modaal treinaandeel te realiseren van 15 % voor het binnenlandse...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden