Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

De nieuwe tarieven en flexibele abonnementen van de NMBS

advies - 24/01/2023
Op 1 februari 2023 verhoogt de NMBS de tarieven van haar vervoerbewijzen. Met het oog op deze tariefverhoging, hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad een unaniem...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer bevorderen

advies - 24/01/2023
De federale regering streeft ernaar een ambitieuze modal shift te realiseren door het aandeel duurzame vervoermodi (waaronder de fiets) aanzienlijk te verhogen. In dat kader heeft ze “Be...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Mobiliteitsbudget: berekening verduidelijken en indexering toestaan

advies - 29/11/2022
In hun gezamenlijk advies van 28 september 2021 over het voorontwerp van wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, stelden de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Naar nieuwe beheerscontracten en meerjareninvesteringsplannen voor de NMBS en Infrabel

advies - 13/07/2022
Op 6 mei 2022 hechtte de ministerraad zijn goedkeuring aan de spoorvisie 2040, die er onder meer op gericht is om tegen 2040 een modaal treinaandeel te realiseren van 15 % voor het binnenlandse...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Bouwstenen voor een interfederale visie betreffende Mobility as a Service

advies - 19/04/2022
In het federaal regeerakkoord wordt aangekondigd dat de federale regering samen met de deelstaten een kader zal uitwerken om Mobility as a Service (MaaS) uit te rollen. Mobility as a Service (MaaS)...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het ontwerp van spoorvisie 2040

advies - 09/03/2022
Het federaal regeerakkoord kondigt een spoorvisie 2040 aan, die het kader zal vormen van het spoorbeleid in de komende decennia.Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, die bevoegd is...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Mijlpalen voor een nieuw tarievenbeleid van de NMBS

advies - 26/01/2022
Op 1 februari 2022 zal de NMBS haar tarieven voor de laatste keer aanpassen volgens de regels van haar huidige beheerscontract, waarin wordt gepreciseerd wat de federale regering van haar verwacht....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Flexibele abonnementen als hefbomen voor meer woon-werkverkeer per trein

advies - 26/01/2022
In het tweede kwartaal van 2022 lanceert de NMBS flexibele abonnementen die zullen zijn aangepast aan de verplaatsingsbehoeften van de werknemers die 2 of 3 dagen per week telewerken.In het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het treingebruik aanmoedigen via een nieuw tarievenbeleid en flexibele abonnementen

advies - 26/01/2022
Momenteel werken de federale minister van mobiliteit en de NMBS volop aan het nieuwe beheerscontract voor de spoorwegmaatschappij. Op 1 februari 2022 zal het de allerlaatste keer zijn dat de NMBS...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Basisprincipes voor de spoorvisie 2040

advies - 21/12/2021
Op dit moment werkt de federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet volop aan de spoorvisie 2040 die in het federaal regeerakkoord werd aangekondigd. Deze visie zal het kader vormen voor het...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden