Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

De zorgplicht, de openbaarmaking en de assurance van duurzaamheidsinformatie

advies - 24/01/2024
De CRB heeft op 24 januari een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de zorgplicht, de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Indexering van de drempels van de jaaromzet en het balanstotaal

advies - 24/01/2024
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 24 januari 2024 een advies goedgekeurd over een wetsvoorstel dat beoogt de drempelbedragen die bepalen of een vennootschap als een kleine...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 19/01/2024
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 19 januari 2024 een advies goedgekeurd over een ontwerp van koninklijk besluit dat de inhoud en de vorm vastlegt van het verslag inzake informatie...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren

advies - 04/10/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 4 oktober 2023 een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Niet-afwervingsbeding in het kader van uitzendarbeid

advies - 26/09/2023
Het niet-afwervingsbeding is een beding dat wordt ingevoegd in een commercieel contract dat twee ondernemingen bindt. Het heeft tot doel de knowhow van een onderneming te beschermen door te...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen

advies - 13/07/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Duurzaamheidsrapportering door ondernemingen

advies - 13/07/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 13 juli 2023 een advies uitgebracht over de omzetting in Belgisch recht van artikel 1, lid 4 van de richtlijn Duurzaamheidsrapportering door...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen - Bescherming van de werknemers

advies - 20/12/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 20 december een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Kosten voor de openbaarmaking van de neer te leggen jaarrekening en andere stukken

advies - 26/10/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft op 26 oktober 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt de openbaarmakingskosten van de jaarrekening en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Geconsolideerde jaarrekening van (her)verzekeringsondernemingen

advies - 23/09/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 21 september 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat als doel heeft de regels omtrent de geconsolideerde...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden