Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen - Bescherming van de werknemers

advies - 20/12/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad hebben op 20 december een advies goedgekeurd over een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Kosten voor de openbaarmaking van de neer te leggen jaarrekening en andere stukken

advies - 26/10/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft op 26 oktober 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt de openbaarmakingskosten van de jaarrekening en...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Geconsolideerde jaarrekening van (her)verzekeringsondernemingen

advies - 23/09/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 21 september 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat als doel heeft de regels omtrent de geconsolideerde...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Organisatiebeheersing Federaal Planbureau

advies - 28/04/2022
De CRB heeft op 28 april 2022 een advies goedgekeurd over de toepassing van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatiebeheersing op het Federaal Planbureau.Een advies van de CRB...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Verplichte informatie aan de ondernemingsraad bij de omzetting van de entiteit

advies - 30/11/2021
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)  heeft op 24 november 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Omzetting van de ‘Klokkenluiderssrichtlijn’

advies - 30/11/2021
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) hebben op 30 november 2021 een advies uitgebracht over een voorontwerp van wet betreffende de bescherming van melders...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Meer transparantie via een regelgevingsagenda

advies - 28/09/2021
Binnenkort zal de eerste minister in de Kamer het herstart- en transitieplan voorstellen en zullen de beleidsnota’s van de verschillende ministers en staatssecretarissen in de Kamer worden...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Toepassing van het KB van 1973 op ondernemingen naar buitenlands recht

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een adviesvraag van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (fod Waso) over de toepassing van het KB van 1973 op...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

advies - 18/05/2021
De CRB heeft op 18 mei 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over een nieuw ontwerp van norm. Dit ontwerp van norm...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden