Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Meer transparantie via een regelgevingsagenda

advies - 28/09/2021
Binnenkort zal de eerste minister in de Kamer het herstart- en transitieplan voorstellen en zullen de beleidsnota’s van de verschillende ministers en staatssecretarissen in de Kamer worden...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Rekenkundige en logische controles van de jaarrekening en het gebruik van de eBox

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Toepassing van het KB van 1973 op ondernemingen naar buitenlands recht

advies - 15/07/2021
De CRB heeft op 15 juli 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een adviesvraag van de algemene directie Toezicht op de sociale wetten (fod Waso) over de toepassing van het KB van 1973 op...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens

advies - 18/05/2021
De CRB heeft op 18 mei 2021 een advies uitgebracht naar aanleiding van een openbare raadpleging van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren over een nieuw ontwerp van norm. Dit ontwerp van norm...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

De maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie

advies - 30/03/2021
De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben vernomen dat de ministerraad van 26 februari 2021, op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Evenredigheidsbeoordeling voor beroepsreglementeringen

advies - 15/04/2020
De CRB heeft op 15 april 2020 een advies goedgekeurd over het voorontwerp van wet inzake de evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de goedkeuring of de wijziging van een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Single permit: voor een centraal elektronisch platform voor werkgevers en buitenlandse werknemers

advies - 20/12/2019
In het kader van de structurele coördinatie tussen de federale en regionale adviesraden hebben de sociale partners zich samen gebogen over de Europese gecombineerde werkvergunning (ook:...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

advies - 20/11/2019
De CRB heeft op 20 november 2019 op vraag van de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda een unaniem advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat Richtlijn (EU) 2017/828 in de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Antiwitwaswetgeving en fraudebestrijding: het UBO-register

advies - 19/11/2019
Recent werden op Europees niveau een aantal nieuwe verplichtingen in het kader van de bestrijding van witwaspraktijken en fraude in het leven geroepen. Een van de belangrijkste nieuwe...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Rapportering van niet-financiële informatie: advies van de CRB volledig in aanmerking genomen

advies - 05/04/2019
In zijn advies van 24 oktober 2018 heeft de CRB een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de erkende referentiemodellen voor de verklaring van niet-financiële informatie die hetzij in...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden