Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013 - 2017

advies - 29/01/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Ontwerpen van normen van het IBR: ISAE- en ISRS-normen en commissarisverslag

advies - 30/10/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Interne contrôle op het Federaal Planbureau

advies - 20/06/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken

advies - 24/02/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

advies - 18/01/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Verfijning en vereenvoudiging van de sociale balans

advies - 20/12/2011
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

advies - 28/11/2011
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo, betreffende de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden en betreffende het

advies - 16/11/2011
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Productnormen voor biobrandstoffen

advies - 19/10/2011
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

De omzetting in het Belgische recht van de richtlijn 2009/49/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 juni 2009

advies - 25/05/2011
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden