Het sociaal-economisch overleg

advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Administratieve vereenvoudiging: voorafgaande regelgevingsimpactanalyse

advies - 23/10/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

advies - 23/10/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden

advies - 22/05/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de CLP-, en de biocidenverordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

advies - 27/03/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Wetboek economisch recht - Boek XIII “Overleg”

advies - 27/03/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over drie ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de benamingen en de kenmerken: van benzines voor benzinemotoren; van de gasolie-diesel voor wegvoertuigen; van de gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor

advies - 27/02/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013 - 2017

advies - 29/01/2013
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Ontwerpen van normen van het IBR: ISAE- en ISRS-normen en commissarisverslag

advies - 30/10/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Interne contrôle op het Federaal Planbureau

advies - 20/06/2012
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken

advies - 24/02/2012
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden