Het sociaal-economisch overleg

gezamenlijk advies

verbruik - Leefmilieu

Naar een betere controle van de verschillende soorten brandstoffen

gezamenlijk advies - 01/04/2021
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/10/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Verlenging van de verkoop van winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

gezamenlijk advies - 29/04/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure samen een unaniem advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Geplande veroudering, een oneerlijke handelspraktijk

gezamenlijk advies - 27/04/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben op vrijdag 24 april 2020 na een elektronische goedkeuringsprocedure een advies uitgebracht inzake geplande veroudering. Het advies kwam er op verzoek van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

CRB en NAR spreken zich uit over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

gezamenlijk advies - 25/02/2020
Als bijdrage aan de toekomstige federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling en aan het toekomstig plan voor duurzame ontwikkeling hebben de CRB en de NAR, die zo een pioniersrol vervullen,...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Gemeenschappelijke bijdrage van de CRB en de FRDO aan een federaal actieplan voor de circulaire economie

gezamenlijk advies - 19/02/2020
Op Europees niveau werd eind vorig jaar de Green Deal gepresenteerd, die de beleidsbeslissingen de komende jaren zal sturen. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is de transitie naar een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/02/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...
Lees verder
sectoren - Distributie

Een duurzame e-commercelogistiek en ‘last mile’

gezamenlijk advies - 10/02/2020
De expansie van de elektronische handel heeft de traditionele consumptiepatronen drastisch veranderd. De sterke groei van de onlineaankopen en bijgevolg ook van de thuisleveringen brengt een massa...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Benaming en kenmerken van mariene gasolies

gezamenlijk advies - 07/02/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht inzake productnormen met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en...
Lees verder
verbruik - Leefmilieu

Vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

gezamenlijk advies - 30/11/2018
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden