Het sociaal-economisch overleg

gezamenlijk advies

centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

gezamenlijk advies - 15/07/2021
Hoe evolueren naar een duurzame samenleving met een grondstoffenefficiënte en competitieve economie? Hoe kan België een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie?Om deze...
Lees verder
verbruik - Handelspraktijken

Nood aan een gecoƶrdineerd beleid voor een duurzame e-commercelogistiek en last mile

gezamenlijk advies - 28/06/2021
Voortbouwend op hun kaderadvies “Ijveren voor een duurzame e-commercelogistiek en last mile” (CRB 2019-2545) schuiven de brc’s Verbruik en Distributie in dit vervolgadvies een...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Energie

Advies over de omzetting van de richtlijn 'RED II'

gezamenlijk advies - 23/06/2021
Advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de bijzondere raadgevende commissie Verbruik over het voorontwerp van wet houdende de...
Lees verder
verbruik - Leefmilieu

Transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

gezamenlijk advies - 07/06/2021
Op 7 juni 2021 hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling een gezamenlijk advies uitgebracht over...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Het voorontwerp van federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2021-2025

gezamenlijk advies - 07/06/2021
De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling schrijft voor dat de federale regering een jaar na haar installatie een federaal plan voor...
Lees verder
verbruik - Leefmilieu

Naar een vermindering van producten voor eenmalig gebruik

gezamenlijk advies - 02/06/2021
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven , de bijzondere raadgevende commissie Verbruik en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling hebben een gezamenlijk advies uitgebracht over een ontwerp van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

KB betreffende producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd

gezamenlijk advies - 01/06/2021
Lees verder
verbruik - Leefmilieu

Naar een betere controle van de verschillende soorten brandstoffen

gezamenlijk advies - 06/04/2021
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies van transportenergie

gezamenlijk advies - 14/10/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Organisatie van de economie

Verlenging van de verkoop van winterbrandstoffen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

gezamenlijk advies - 29/04/2020
De CRB, de brc Verbruik en de FRDO hebben na een schriftelijke procedure samen een unaniem advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden