Het sociaal-economisch overleg

verslag

centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 17/05/2022
Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. De in dit plan opgenomen acties sluiten aan bij de...
Lees verder
sectoren - Scheikunde

De werkgelegenheid in de chemiesector

verslag - 25/03/2022
De Belgische chemische industrie, life sciences en kunststof- en rubberverwerkende sector zijn sleutelsectoren voor de economie van het land. In 2020 telden deze sectoren zowat 97.000 werknemers....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Digitalisering

Het ‘facts and figures’-verslag inzake e-commerce

verslag - 14/02/2022
De regering heeft tijdens het begrotingsconclaaf van 2021 beslist om, op initiatief van de eerste minister, een e-commercestrategie te lanceren. Om deze strategie te ontwikkelen wenst de regering...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Technisch verslag van het secretariaat 2021

verslag - 10/02/2022
Lees verder
sectoren - Scheikunde

De economische conjunctuur in de chemiesector

verslag - 10/02/2022
In een bijzondere economische context, die wordt gekenmerkt door de COVID-19-gezondheidscrisis maar ook door de brexit-schok, blijkt uit het conjunctuurverslag 2021 van de fod Economie voor de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

De drie andere rapporten 2021 over de loonkosten

verslag - 09/02/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De rol van de paritaire overlegorganen in het bewaren van de sociale vrede

verslag - 26/01/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de naleving van de sociale vrede door de Centrale Raad voor het...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 26/01/2022
In dit verslag wordt een stand van zaken opgemaakt van de voortgang van de werkzaamheden van de CRB met betrekking tot de naleving van de sociale vrede, de invloed van de anciënniteit op de...
Lees verder
sectoren - Bouw

De conjunctuur in de bouwsector

verslag - 17/01/2022
De vooruitzichten van de sector op korte termijn zijn veelbelovend voor zowel gebouwen als infrastructuur. Het conjunctuurverslag van de bouwsector van februari 2022 wijst evenwel op een aantal...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

De loonkloof tussen vrouwen en mannen: diagnose en determinanten

verslag - 22/12/2021
De voorbije tien jaar zijn de cijfers voor de berekening van de loonkloof tussen mannen en vrouwen op de Belgische arbeidsmarkt verder in de goede richting geëvolueerd. Het convergentieproces...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

tag cloud
x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden