Het sociaal-economisch overleg

verslag

sectoren - Bouw

De conjunctuur in de bouwsector – november 2019

verslag - 09/01/2020
Uit de conjunctuurgegevens blijkt dat de macro-economische omgeving van de bouwsector in België verzwakt. De ontwikkelingen inzake vergunningen voor woongebouwen wijzen ook in die richting. Op...
Lees verder
sectoren - Scheikunde

De werkgelegenheid in de chemiesector in 2019

verslag - 30/11/2019
Het verslag over de werkgelegenheid in de chemie gaat dieper in op de geografische locatie van de arbeidsplaatsen en op de omvang van de bedrijven. Verder is de studie gewijd aan de typologie van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Sociale vrede, impact van de loonniveaus op de arbeidsmarkt, invloed van anciënniteit op de lonen

verslag - 07/11/2019
Bij de herziening, in maart 2017, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, heeft de wetgever in artikel 5 drie...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Richtsnoeren om de sociaal-economische uitdagingen van België aan te gaan

verslag - 25/10/2019
In het vooruitzicht van het nieuwe federale regeerakkoord publiceert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen (VWC) 2018-2019, dat focust op...
Lees verder
sectoren - Papier

De conjunctuur in de papier- en grafische sector najaar 2019

verslag - 08/10/2019
Hoe gedragen uitgeverijen, grafische en papierbedrijven zich binnen een wereld in verandering? Disruptieve technologieën en de globalisering hebben het ecosysteem van de sector grondig...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De set opvolgingsindicatoren van de milieugerelateerde SDG’s aanvullen

verslag - 25/09/2019
In september 2015 hebben alle lidstaten van de VN, waaronder België, de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, die een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable...
Lees verder
sectoren - Distributie

De werkgelegenheid in de distributiesector – juni 2019

verslag - 19/08/2019
De distributiesector draagt met een aandeel van 12,3% in 2017 in belangrijke mate bij aan de Belgische economie en werkgelegenheid. Na een lichte terugval in de periode 2012-2014 trekt de...
Lees verder
sectoren - Distributie

De economische conjunctuur in de distributiesector

verslag - 19/07/2019
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 18/07/2019
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
sectoren - Voeding

De werkgelegenheid in de voedingsindustrie

verslag - 02/07/2019
In 2017 telde de Belgische voedings- en drankenindustrie 90.800 werknemers en was ze qua werkgelegenheid met 18,8% de belangrijkste industriële sector in België. Het aantal werknemers...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden