Het sociaal-economisch overleg

verslag

sectoren - Voeding

De werkgelegenheid in de voedingsindustrie

verslag - 28/03/2023
In 2022 telde de Belgische voeding- en drankenindustrie 97.400 werknemers en was ze qua werkgelegenheid met een aandeel van 19,9% de belangrijkste industriële sector in België. De sector...
Lees verder
sectoren - Scheikunde

De werkgelegenheid in de chemiesector

verslag - 13/03/2023
De Belgische chemische industrie, life sciences en kunststof- en rubberverwerkende sector zijn sleutelsectoren voor de economie van het land. In 2021 telden deze sectoren zowat 98.600 werknemers....
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Pensioenen

Factuele elementen over het Belgisch pensioensysteem

verslag - 08/03/2023
Volgens de werkmethode die werd beschreven in het tussentijdse verslag van 5 juli 2022 heeft de gemengde subcommissie ad hoc Pensioenen binnen Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)  en de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/01/2023
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

De drie andere rapporten 2022 over de loonkosten

verslag - 21/12/2022
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft vandaag drie verslagen goedgekeurd in het kader van de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Mobiliteit

Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

verslag - 25/10/2022
Op 24 september 2021 keurde de federale regering “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. Een belangrijk deel van dit actieplan heeft betrekking op...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Technisch verslag van het secretariaat 2022

verslag - 25/10/2022
Bij brief van 28 september 2022 heeft de regering aan de voorzitter van de CRB gevraagd de publicatiedatum van het Technisch verslag te vervroegen, zoals bepaald in de wet van 26 juli 1996 tot...
Lees verder
sectoren - Bouw

De conjunctuur in de bouwsector

verslag - 25/10/2022
Het conjunctuurverslag van de brc Bouw van oktober 2022 brengt een groeiende onzekerheid aan het licht omtrent de ontwikkeling van de vraag en van de orderboekjes in de bouwsector – en meer...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt en de impact van COVID-19

verslag - 21/09/2022
Dit rapport is opgesteld in het kader van artikel 5 van de herziene wet van 26 juli 1996, waarin de uitvoering van een analyse over de integratie van de risicogroepen op de arbeidsmarkt werd...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Evaluatie van het aantal werkplekleerplaatsen

verslag - 19/07/2022
De wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan heeft voor alle werkgevers die onder het toepassingsgebied van de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden