Het sociaal-economisch overleg

verslag

sectoren - Papier

De conjunctuur in de papier-, grafische en uitgeverijensector

verslag - 24/04/2024
Dit verslag bevat een 6-maandelijkse update van de statistieken over de conjunctuur in de papier-, grafische en uitgeverijensector. Dit opvolgingsverslag vormt een aanvulling op het uitgebreid...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Overheidsfinanciën

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

verslag - 24/04/2024
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zijn rapport over de situatie van de openbare financiën in België gepubliceerd.Dit rapport biedt een grondige analyse van verschillende...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

Beroepsloopbanen in België: problemen en diagnose

verslag - 22/02/2024
Artikel 5 van de wet van 2017 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen bepaalt dat een analyse van de impact van de loonniveaus op de...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Technisch verslag van het secretariaat over de maximaal beschikbare marges 2023

verslag - 21/02/2024
De op 19 maart 2017 herziene wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hieronder “de wet van 1996”) bepaalt...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in 2023

verslag - 21/02/2024
De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen maakte van de genderverschillen in verloning een ‘permanent thema van het sociaal overleg’. In de wet...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Verslag 2023 over de loonkostenhandicap

verslag - 21/02/2024
De in 2017 herziene wet van 26 juli 1996 schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een verslag uitbrengt over de drie andere metingen van de loonhandicap:-     de absolute...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Loonkosten

Verslag over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

verslag - 21/02/2024
Ter uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2007-2008 en van het gemeenschappelijke advies van de CRB en de NAR van 20 december 2007 volgt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven het systeem...
Lees verder
centrale raad voor het bedrijfsleven - Werkgelegenheid en concurrentievermogen

De macro-economische situatie van bedrijven onder de loep genomen

verslag - 25/01/2024
Hoe evolueerde de gezondheid van de in België gevestigde ondernemingen tussen 1995 en 2022? Hebben de creatie en de verdeling van de toegevoegde waarde binnen de bedrijven die laatste in staat...
Lees verder
sectoren - Bouw

Conjunctuurontwikkeling in de bouwsector

verslag - 20/12/2023
In 2023 wordt de bouwsector geconfronteerd met forse turbulenties.  Vooral in de woning- en woningbouwsector, die afstevent op een crisis, is de bezorgdheid bijzonder groot.  In...
Lees verder
sectoren - Scheikunde

De economische conjunctuur in de chemiesector

verslag - 15/12/2023
De Belgische chemie-, lifesciences- en kunststoffensectoren zijn sleutelsectoren voor de Belgische economie. Deze sectoren zijn immers belangrijk op het vlak van werkgelegenheid, uitvoer,...
Lees verder
Zoeken
Newsletter

Ontvang onze nieuwsbrief
Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

x
Om u beter van dienst te zijn, gebruiken we cookies Meer informatie. Cookies aanvaarden